Aanleverhulp inkomstenbelasting 2018 is beschikbaar

De aangifte inkomstenbelasting 2018 kan weer worden ingediend. Zie je er tegenop om de aangifte in te dienen? Overzie je de gegevens niet die je nodig hebt? De aanleverhulp kan je daarmee verder helpen.

De aanleverhulp helpt je bij de vraag welke gegevens we voor de aangifte nodig hebben. In het document staan allerlei vragen. Als de vraag op je van toepassing is, staat onder de vraag welke gegevens we van je wensen te ontvangen.

Aan de klanten van Artlupa vragen wij de aanleverhulp in te vullen en bij ons in te leveren. Je kunt hem vinden op de website van Artlupa, onder het kopje ‘voor klanten’, of door op deze link te klikken.

De aangifte inkomstenbelasting 2018 dient voor 1 mei 2019 bij de Belastingdienst te worden ingeleverd. Voor onze klanten vragen we uitstel aan. Klanten met uitstel hebben tot 1 mei 2020 om de aangifte inkomstenbelasting 2018 in te leveren. Wij adviseren om het toch zo snel mogelijk te doen, om onnodig belastingrente te voorkomen.