STAP-budget 2022: nieuwe subsidie op scholingskosten

Per 2022 vervalt de mogelijkheid om belastingaftrek te krijgen voor scholingsuitgaven. Je kunt studiekosten dan niet langer in mindering brengen op je inkomsten. In plaats daarvan is het vanaf 1 maart 2022 mogelijk om een subsidie van maximaal € 1.000 aan te vragen voor opleiding en ontwikkeling. Met dit nieuwe STAP-budget wil de overheid het makkelijker maken om een opleiding of cursus te volgen.

Wat is STAP-budget?

STAP staat voor STimulering ArbeidsmarktPositie. De subsidie is in het leven geroepen om precies dat te doen: het stimuleren van een goede arbeidsmarktpositie door omscholing en/of bijscholing. De overheid maakt het met STAP mogelijk voor individuen om jaarlijks een tegemoetkoming tot € 1.000 aan te vragen. Met dit geld kun je een opleider laten betalen voor scholing die bijdraagt aan jouw positie op de arbeidsmarkt.

Voor wie is STAP?

Iedereen die 18 jaar en ouder is, een relatie heeft tot de Nederlandse arbeidsmarkt en wil investeren in de eigen ontwikkeling kan de STAP subsidie aanvragen. Dit kunnen bijvoorbeeld werknemers zijn die hun positie in hun huidige baan willen versterken, of werkzoekenden die een nieuwe baan zoeken. Ook noemt de overheid dat de subsidie ingezet kan worden voor mensen die zien dat werk hun snel verandert, digitaliseert of verdwijnt, bijvoorbeeld ten gevolge van de coronacrisis. Zij kunnen bijscholen of omscholen met STAP. Ook is de regeling gericht op mensen met zware beroepen, zodat zij kunnen omscholen als hun huidige werk problemen oplevert in het gezond bereiken van de AOW leeftijd.

Waarom een nieuwe regeling?

Zoals gezegd is de verwachting dat de STAP-regeling laagdrempeliger is dan de eerdere stimuleringsmaatregel voor scholing: de mogelijkheid om studiekosten af te trekken. Want mensen die het meeste voordeel hebben bij om-/bijscholing (denk aan flexwerkers of professionals in sectoren waar krapte op de arbeidsmarkt is), zouden te weinig gebruik maken van de fiscale aftrek. Vandaar dat de regeling vervangen wordt door de Stimulering Arbeidsmarktpositie. Het fiscale voordeel is groter, wordt direct aan de opleider voldaan en wellicht makkelijker te regelen. Omdat de arbeidsmarkt in een hoog tempo verandert is het zaak dat de beroepsbevolking meebeweegt. STAP is een middel dat de overheid inzet om dit doel te bereiken.

Hoe werkt de STAP-regeling?

STAP kun je per 1 maart 2022 aanvragen bij het   UWV.   Dit doe je op het STAP portaal dat je op de website van het UWV kunt vinden (deze is op het moment van schrijven -augustus 2021- nog niet geopend). Na de aanvraag kun je op het portaal bekijken of je aanvraag goed is gekeurd. Indien ja kun je van start gaan met de gewenste opleiding. Zo niet is er de mogelijkheid een nieuwe aanvraag in te dienen. Let op: je kunt alleen subsidie aanvragen voor opleidingen die zijn opgenomen in het   scholingsregister   van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Meer weten?

Lees verder over STAP op de website van de   Belastingdienst   of het   UWV.   Ben je werkgever? Dan behoud je ook na 1 maart 2022 het recht op vrijstelling van loonheffingen over scholingskosten.   Deze folder   gaat over scholingskosten in de loonheffingen. Als je als opleider toegelaten wil worden tot het scholingsregister, lees dan   hier   wat de voorwaarden en mogelijkheden zijn.