Huurkosten onzelfstandige werkruimte niet meer lang aftrekbaar

In september van dit jaar plaatsten we een artikel op de website over de mogelijkheid om je huurkosten als zakelijke kosten in je onderneming mee te nemen. In het artikel schreven we, dat we moesten afwachten wat na deze uitspraak van de Hoge Raad het vervolg zou zijn. Inmiddels is er een vervolg bekend.

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft in een kamerbrief gereageerd op de uitspraak van de Hoge Raad. In zijn reactie geeft hij aan dat hij een nota van wijziging zal voorbereiden. Inmiddels is de nota van wijziging gemaakt. 

Als deze nota van wijziging door het wetgevingstraject komt, dan zijn de huurkosten niet langer aftrekbaar.

Wat betekent dit voor jou?
Op dit moment is er nog geen wet die de aftrekbaarheid van de huurkosten verbiedt. Daarom kun je nu nog je recht ontlenen uit de uitspraak van de Hoge Raad. De uitspraak van de Hoge Raad heeft geen terugwerkende kracht. Dat betekent dat je de uitspraak in de volgende situaties kunt toepassen.

- Als je in 2015 als ondernemer bent gestart.
- Als je in 2015 al ondernemer was, maar je in 2015 bent verhuisd naar een huurwoning.
- Als je in 2015 al ondernemer was en je al in een huurwoning woonde, maar je woning in dat jaar ingrijpend is verbouwd, waarbij een werkruimte is gecreëerd.  

Natuurlijk is het wel van belang dat je aan de voorwaarden voldoet, dat je vanuit een werkruimte in je huurwoning aan je onderneming werkt én dat de werkruimte meer dan 10% van de totale vloeroppervlakte van je  woning bedraagt.

Daarbij is van belang dat je nog geen aangifte inkomstenbelasting hebt gedaan óf je hebt al wel aangifte gedaan maar de aanslag is nog herroepelijk. Een aanslag is herroepelijk tot het moment dat de bezwaar-, en beroepstermijn zijn verstreken.

Kunnen we je nog ergens mee helpen? Neem dan gerust contact met ons op.