Belastingplan 2014: maatregelen voor ZZP en BV/DGA

Maatregelen 2014 Voor ZZP:
- de MKB winstvrijstelling is 14% for 2014;
- het is per 1 december verplicht om 1 bankrekeningnummer te gebruiken voor teruggaven voor omzetbelasting, toeslagen en inkomenstenbelasting; 
- zelfstandigenaftrek voor 2014: 7.280 euro en voor starters een extra korting van 2.123 euro.

Voor ZZP en BV/DGA:
- personenauto valt per 2014 niet meer onder de investeringsaftrek;
- het onjuist, onvolledig doen van aangiftebelasting dan wel niet betalen ervan is strafbaar;
- einde integratieheffing voor de omzetbelasting;
- desinvesteringsdrempel is 2.300 euro.

Voor BV/DGA:
- eenmalige verlaging voor inkomens tot 250.000 euro onder de Aanmerkelijkebelang heffing in box 2, namelijk 22%, normaal 25%;
- tarief voor de VPB is 20% tot een winst van 200.000 euro, erboven is het 25%.