Gastouder is ondernemer

In deze zaak komt aan de orde kwam of de werkzaamheden en verdienste onder de bron winst uit onderneming vallen. Inspecteur vindt dat 'oppassen' in het spraakgebruik gezien wordt als iets wat je erbij doet. Rechter vond dat de werkzaamheden niet iets zijn dat je erbij doet. Dit gezien de tijdbesteding, verantwoordelijkheid en gestelde eisen.

Inspecteur gaf verder als argument dat de gastouder opdrachten niet kan weigeren en dat eigenlijk het gastouderbureau de spil is. Ook hiervan vindt de rechter dat het niet overeenkomstig de werkelijkheid is. Belanghebbende krijgt gelijk, haar werkzaamheden worden aangemerkt als winst uit onderneming. En daarmee heeft ze recht op MKB winst vrijstelling en ondernemersaftrek.

Klik hier voor de volledige uitspraak