Ondernemer naast loondienst inkomsten?

Een muzikant, tevens piloot, heeft een goed inkomen met zijn baan als piloot, maar als muzikant al 10 jaren lang een negatief inkomen (een verlies uit onderneming). De Inspecteur is van mening dat het negatieve resultaat geen bron van inkomen is, en dus niet in aftrek komt op het positieve loon inkomen.

Ondernemerschap is gericht op het behalen van winst (lees positief inkomen), en daar is in het verleden en naar de toekomst geen sprake van, althans dat blijkt nergens uit.

Conclusie van de inspecteur, rechtbank en het hof is dat het geen ondernemers inkomen betreft en dat belanghebbende niet in aanmerking komt voor de ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting. Lees de hele uitspraak.