Sociaal bankieren, alternatief voor lenen bij de bank

Wanneer je wilt lenen in kader van bijvoorbeeld het herfinancieren van schulden niet terecht kun bij commerciele banken dan kun je mogelijk terecht bij SBN (sociaal bankieren nederland). Sociale Banken Nederland (SBN) is een samenwerkingsverband tussen kredietbanken en gemeenten.

Sociaal karakter
Zoals de naam al aangeeft, hebben zij een sociaal karakter en geen winstoogmerk en daarmee onderscheidt SBN zich van commerciele kredietverstrekkers. Dit is gebaseerd op grond van de Wet op het consumentenkrediet (Wck) en de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido). 

Dienstverlening
De banken en gemeenten die zijn aangesloten bij SBN kunnen leningen verstrekken aan mensen die voldoen aan bepaalde eisen. Er zijn vele verschillende vormen van leningen. De twee bekendste zijn het aflopend krediet, vaak persoonlijke lening genoemd, en het doorlopend krediet. 

Doelgroep 
Een sociale lening, via een van de SBN-leden, is bestemd voor mensen:

- met lagere inkomens (tot 130% van het bruto minimum loon) en;

- met een achterstandsmelding bij Bureau Krediet Registratie (BKR) en/of;

- met problematische schulden en/of;

- die bij een andere kredietverstrekker niet terecht kunnen en/of;

- die op grond van hun leeftijd geen krediet krijgen en/of;

- met een tijdelijke verblijfsvergunning.

Bronnen: www.socialebanken.nl