Wat doet een boekhouder met een administratie op een administratiekantoor in Amsterdam West?

We zijn een administratiekantoor en ook een boekhoudkantoor in Amsterdam oud west. Maar wat is het verschil tussen beide soorten kantoren? En wat maakt ons anders dan de andere administratiekantoren of boekhoudkantoren in amsterdam? Het is eigenlijk heel eenvoudig.

Een administratiekantoor is een kantoor die zich richt op verschillende administraties terwijl een boekhoudkantoor zich richt op een van die administraties namelijk de financiële administratie.

Er zijn namelijk verschillende administraties binnen een bedrijf. Er bestaan in een bedrijf allemaal administratieprocessen, in die administraties wordt informatie vastgelegd met een bepaald doel. Zo worden bijvoorbeeld in een personeelsadministratie gegevens aangaande de werknemer vastgelegd bijvoorbeeld in dienst datum en hoogte loon. Bedrijven hebben administraties zoals een loonadministratie, debiteurenadministratie, pensioenadministratie, contractadministratie en crediteurenadministratie. Maar er zijn er nog veel meer. Wil je er meer van weten? Verderop in deze bijdrage een lijst van processen verbonden aan die specifieke administratie.

Boekhouding en boekhouder

Een boekhouder is iemand die gespecialiseerd is in het registeren (journaliseren) van financiële feiten in een boekhouding, vroeger op papier en nu in een boekhoudprogramma.

Voordelen van Artlupa

We richten ons naast de administratie van je onderneming op de ontwikkeling als ondernemer en je bedrijf, dan noemen we bedrijfscoaching of budgetcoaching. Het gaat immers erom je bedrijf zo succesvol mogelijk te maken, wat dat succes is bepaal je zelf. Meer weten over de voordelen van Artlupa ga dan naar onze pagina 'de voordelen van Artlupa'.

Voorbeelden van administraties en processen:

A. Loonadministratie

- Personeelsgegevens;

- Opstellen loonstrook;

- Aangifte loonheffing.

B. Debiteurenadministratie

- Declareren;

- Openstaand bedragen;

- Geld ontvangst.

C. Crediteurenadministratie

- Inboeken facturen in sub administratie;

- Accorderen factuur;

- Betaling doen aan crediteuren.

D. Contractadministratie

- Verzekeraars;

- Personeel;

- Leveranciers.

E. Pensioenadministratie

- Aanleveren gegevens;

- Onderhoud stamgegevens;

- Contact houden.

F. Financiële administratie

- Bankafschriften;

- Journaal;

- Grootboek;