INTERVIEW Matthieu Couvreur, Taaldocent/Taaltrainer Frans - Frenchy

Doordat ik goed de Franse taal ken,

ten tweede heel goed de business ken,

waardoor ik goed zakelijk Frans beheers en

ten derde veel kennis heb van West-Afrika is

deze driehoekscombinatie in principe  zo  uniek.

Er zijn weinig taaldocenten, die al deze drie aspecten mee dragen. 

Matthieu  Couvreur (1974) is geboren in Bordeaux (Z-Frankrijk) en kwam 23 jaar geleden naar Nederland. Hij stapte zo een nieuwe cultuur binnen en die hij zich al heel snel eigen gemaakt had. Dit geeft aan, hoe Matthieu in het leven staat. Hij gaat voor iets helemaal en kan ook na zo vele jaren rigoureus van carrière wisselen. Voor hém was dat een logisch stap in zijn leven en heeft het ook echt waargemaakt. Matthieu heeft zijn heel succesvolle carrière als marketing manager voor grote bedrijven verwisseld voor taaldocent Frans voor mensen die in het bedrijfsleven of op ministeries werken. Een enorme stap, met grote gevolgen. Dit is zijn boeiende verhaal, hoe hij daartoe gekomen is en hoe hij dat is aangegaan.

Als inleiding stelde ik Matthieu de vraag wat zijn achtergrond is en gelijk kon Matthieu zijn enorme hoeveelheid studies benoemen. Deze studies, die hij 23 jaar geleden in Parijs heeft gedaan en allemaal in zes jaar heeft afgemaakt zijn de studies Economie, Marketing en Management. Volgens hem waren dit studies, die wel logisch in elkaars verlengde lagen, zodat hij niet steeds het als nieuwe studie hoefde op te starten.'Na het voleinden van deze studies kwam Matthieu naar Nederland. Matthieu was als laatste lichting jongens, die nog voor militaire dienstplicht werden opgeroepen. Er was toen de mogelijkheid om ook een alternatieve dienstplicht aan te gaan en hij koos voor die mogelijkheid. Zo werd het voor Matthieu mogelijk gelijk in het buitenland te gaan werken maar wel voor een Frans bedrijf. Hij ging de promotie van Franse wijnen in Den Haag doen, dat heeft hij dan ook 14 maanden gedaan en kon zo  gelijk een deel van wat hij gestudeerd had toepassen.

HOE WAS DAT VOOR JOU, OM ZOMAAR IN NEDERLAND TE BEGINNEN MET WERKEN?

‘Voor mij was dat een hele zachte landing om in een Frans bedrijf in Nederland te beginnen. Er werd  op mijn werk ook gewoon Frans gesproken. Wél besloot ik vanaf dag één om direct Nederlands te gaan leren en te praten. Het bedrijf was een semi-statisch bedrijf. Het bedrijf bestond bijna alleen maar uit ambtenaren en was daardoor ook geen commercieel bedrijf. Dat maakte dat ik geen grote druk op mijn werk had.’

NA 14 MAANDEN HAD JE JE ALTERNATIEVE DIENSTPLICHT VOLBRACHT EN TOEN?

‘Ik kon toen al een klein beetje Nederlands praten en had ook de smaak te pakken, hoe het in de business werkte. Het sprak mij ook zeer aan, hoe dat in Nederland werkte. Ten eerste omdat het hier niet zo super hiërarchisch was en niet zo super politiek. Dat is in Frankrijk wel heel anders. Ten tweede op persoonlijk vlak vond ik het leven hier in de Nederlandse steden echt té gek. Je kon bijvoorbeeld zo naar je werk fietsen en dan ’s avonds naar het strand. Dat vond ik echt een luxe, als contrast met Parijs, waar ik in de Zuidelijke Banlieu had gestudeerd. Dat was een heel ander soort leven. Zó kwam ik na mijn alternatieve dienstplicht terecht bij een Amerikaans bedrijf, van MARS, SNEAKERS en M&M’s. Hier werken was echt wel andere koek, dat was geen zachte landing meer.’

HOEZO WAS DIT GEEN ZACHTE LANDING MEER OM IN EEN ECHT COMMERCIEEL BEDRIJF TE GAAN WERKEN? 

‘Dit was dus echt wel een commercieel bedrijf in Veghel in Brabant en ik kon bijvoorbeeld hun dialect helemaal niet verstaan. Maar dit was voor mij het echte begin en dat was behoorlijk hard. Je werd hier wel afgerekend op cijfers en resultaten. Hoewel ik er wel echt de kneepjes van de marketing en communicatie heb leren kennen. Dit heb ik 7 jaar gedaan. Wel besloot ik niet in Brabant te gaan wonen, maar was verhuisd naar Utrecht. In Brabant kon ik niet aarden.’

MAAR JE HEBT HET DUS WEL GERÉD?

‘Ja, ik heb in die 7 jaar ook heel veel geleerd. Ook ben ik toen al tot de conclusie gekomen, dat ik niet zo mijn hele carrière zou willen werken.’

TOCH HEB JE NOG WEL EEN AANTAL JAREN IN DEZE BUSINESS BIJ VERSCHILLENDE BEDRIJVEN  GEWERKT?

‘Ja zeker, ik ben daarna nog 5 jaar in de Retail in de marketing, de verkoop en distribueren van goederen gaan werken. Dit deed ik bij de brillenketen Pearle Opticiens in Soesterberg. Deze job heb ik gecombineerd met mijn leidinggevende opleiding. In de Retail ben je niet meer afhankelijk van de retailer. Je bent zélf aan het verkopen. Ook werd hier de communicatie helemaal lokaal gedaan. Dan gaat het over minder lagen. Alles werd geïnitieerd vanuit Nederland en niet op Europees niveau. Dat geeft anders heel weinig vrijheid in je werk en vaak ook veel communicatieruis en onenigheid.’

EN DAARNA?

‘Ja, na deze vijf jaar ben ik nog bij AH gaan werken en dat was voor mij een droom om voor te werken. Ik heb bijvoorbeeld  meegedaan aan de campagne met die supermarktmanager Harry. Daar had ik ook een leidinggevende functie, wat ik daar met plezier heb gedaan. Het was daar ook heel intens en bij het afzwaaien van de laatste campagne met Harry ben ik ook daar weer weggegaan. Wel heb ik nog 1 ½ jaar bij Gall&Gall gewerkt en nog 3 jaar bij Bol.Com. Ook dit waren exact dezelfde soort jobs.’

WAAROM VERANDERDE JE RELATIEF ZO VAAK VAN JOB?

‘In de commerciële wereld is dat heel gewoon om rond de 3 à 5 jaar te veranderen van werk. Maar ik zag het niet zo zitten om in dit ritme nog mijn hele leven zo  door te gaan. Bij dit besef, moest ik aan een plan B gaan denken. Wat kon ik nog  wel gaan doen?’

JE WILDE DUS DEZE COMMERCIËLE WERELD UIT, HOE IS DAT VOOR JOU GEGAAN?

‘Ja, daar zijn wel een paar jaren overheen gegaan om dat plan B vorm te geven. Daar moest ik best wel heel erg over nadenken. Tot ik op een gegeven moment op vakantie mij bedacht, dat ik wel leraar Frans wilde worden voor mensen uit het bedrijfsleven. Ik kén de taal van  het bedrijfsleven goed, ik kén mijn moedertaal en ik vind het leuk iets over te dragen. Dat heb ik  geleerd van al die tijd, dat ik leiding gaf aan mijn collega’s. Dat vond ik juist het leukste aspect aan mijn job.’ 

HET IDEE WAS ER, HOE KREEG DAT VORM?

‘Dat heb ik processed in mijn hoofd en ook echt de tijd genomen om te bekijken hoe ik die stap moest gaan nemen. Het heeft ook wel 2 jaar geduurd, voordat ik het plan ging uitvoeren. Maar daarna ben ik ook volledig gestopt met  werken. Echt een hardcore stop.’

KON JE DAN ZOMAAR AAN DE SLAG MET JE PLAN?

‘Nee, ik moest eerst nog wel 6 maanden bijscholen. Een online scholing met een Franse universiteit op afstand, zoals de vakken didactiek, grammatica, enz. Wel moest ik dit examen echt halen, zodat ik dan pas echt les kon gaan geven. En ik heb het gehaald.’ 

NADAT JE DAT DIPLOMA HAD GEHAALD, WAT GEBEURDE ER TOEN?

‘Daarna was ik 02-2020 met mijn diploma op zak mij gaan vestigen als ZZP-er. Alleen begon in maart precies de Covid-crisis, dat was voor mij wel een beetje een valse start. Hoewel ik al heel snel contact had met het taleninstituut Elycio-Talen in Amsterdam. En heel gelukkig vroegen zij mij in deze zomer of ik nog bereid was om les te geven. Ook had ik in die tussentijd al klanten rechtstreeks gevonden. Dat waren er al best heel veel. De werkverhouding is nu zo, dat ik  veel les geef via het Instituut en dat ik ook nog wat particuliere klanten heb.’ 

WAAROM HEB JE ZOVEEL KLANTEN EN LESSEN NAAR JE TOEGETROKKEN?

‘Ik wil ook direct  veel lessen gaan geven om te weten of het ook heel leuk is om te doen. Zo van, vind ik het wel zo leuk als ik dacht? Gelukkig heb ik die bevestiging gekregen in het werk.’

WAT GEEFT JE NU JE LES GEEFT, ZOVEEL VOLDOENING?

‘Ten eerste gaat het contact hebben met leerlingen mij heel goed af. Gelukkig heb ik ondanks deze tijd heel veel face-to-face kunnen doen. Dat is zoveel fijner dan online lesgeven. Ik hou veel van mensen en ervaar de mensen, die ik les geef net als mijn nieuwe collega’s. Ik leer ze in een periode van 15 tot 20 weken heel goed kennen. Deze periode lesgeven is best heel intensief en super intiem. Dus je leert zo’n persoon steeds beter kennen. Ook ken je alle verhalen van iedereen. Ja, en als je iemand niet echt goed kan helpen, dan ben je daar medeverantwoordelijk voor, naast de  methode die je natuurlijk al gebruikt. Ik voel dat heel sterk zo.’

WAAR GEEF JE DE LESSEN?

‘De lessen vinden plaats in het Instituut Elycio, daar zijn ruimten voor. Mijn particuliere klanten geef ik les op  de bedrijven, waar deze klanten werken.’

KAN JE BESCHRIJVEN, WAT NU JOU UITEINDELIJK DEZE CARRIÈRE SWITCH NAAR TAALDOCENT FRANSE TAAL HEEFT GEDREVEN?

‘Het is een combinatie geweest van wat ik kan en wat ik leuk vind. Ik weet om te gaan met snelle commerciële types, ik weet wat ze beweegt, ik weet hoe hun tijd en agenda is, ik weet dat ze snel resultaten willen. Die optiek, levensblik, begrijp ik heel goed. Ik ben er zelf jarenlang onderdeel van geweest. Ook bleek dat ik energie krijg als ik kennis mag overdragen. Dat was het leukst aan mijn leidinggevende jobs. Vooral als je ziet, dat er mensen waren in het verleden, die met een gekregen idee zelf aan de slag gingen en er iets moois van konden maken. Dat was lang niet altijd zo, maar als dat werkt, was dat heel bijzonder.’

JA, EN HEB JE NOG MEER REDENEN?

‘Het bezig zijn met taal in het algemeen, vind ik heel boeiend. Zo heb ik ook altijd veel gelezen. En doordat ik de Nederlandse taal eigen heb gemaakt, weet ik ook wat voor een proces iemand doormaakt. Zo is het bij Elycio ten eerste alleen volwassenen, die ik les geef, vervolgens zijn het mensen, die actief zijn in hun carrière. Het zijn allemaal mensen uit het bedrijfsleven of ministeries, die direct iets te maken hebben met Frankrijk of met Afrika. Eigenlijk ontdekte ik later pas, toen ik mijn bedrijf gestart had, dat ik steeds meer mensen kreeg, die op één of andere manier connecties hadden met Afrika of Afrikanen en deze beter wilde begrijpen.’

HOE KOMT DAT, DAT JE STEEDS MEER DEZE MENSEN, DIE BANDEN HEBBEN MET AFRIKA NAAR JE TOE KOMEN?

‘Zelf ben ik een groot Afrika-fan. En  ben veel in West-Afrika geweest, waar ook meestal Frans gesproken wordt. Ik ken veel landen in Afrika, dat bracht mij later, wat ik de driehoek noem.’ 

WAT VERSTA JE ONDER DIE DRIEHOEK?

‘Ten eerste ken ik goed Frans, ten tweede ken ik heel goed de business en daardoor goed zakelijk Frans en ten derde heb ik veel kennis van West-Afrika. Deze combinatie is in principe uniek. Er  zijn weinig mensen, die al die drie aspecten mee dragen.’

IN WELKE VERHOUDING STAAN JOUW INKOMSTEN MET JOUW NIEUWE BEDRIJF EN JE VROEGERE CARRIÉRE?

‘Het is niet de reden, dat Elycio mij goed betaalt , maar ik wil dit jaar heel veel uren maken om ervaring op te doen en te testen of dit werk het echt wel voor mij is. Het is zo, als ik zelf bezig ga zijn om klanten te gaan werven, kost dat meer tijd dan om de uren draaien om les te geven. Dus het is een bewuste keuze om veel met het Instituut te werken, maar er zal een tijd komen, dat ik dit zal afbouwen en mijn eigen klantenkring verder ga opbouwen. Alleen daar heb ik geen haast mee. Ik heb zeker nu nog een perspectief van 20 jaar voor mij, voordat ik met pensioen ga.’

HOE GA JIJ OM MET DAT ENORME INKOMSTENVERSCHIL?

‘Ik ben er dus giga op achteruit gegaan, maar dat heb ik ingecalculeerd. Ik had al een buffer opgebouwd en geleerd minder uit te geven. Ik had echt die tijd nodig om te sparen en ook te leren om minder uit te geven. Deze lockdown is daar even een hele grote hulp bij. Ik ga er ook nog vanuit dat ik pas na 5 jaar  mezelf echt zal kunnen onderhouden.’

JIJ HAD HET OVER JE PENSIOEN, HOE WERKT DAT ALS FRANS STAATSBURGER IN NEDERLAND?

‘Dat is het fantastische van Europa, je kan zo een bedrijf beginnen in Nederland met een Frans paspoort. Ik heb sinds 13 jaar een partner en we konden bijvoorbeeld zo een huis kopen zonder problemen. Zo betaal ik nu sinds ik in Nederland verblijf gewoon mijn pensioen uit het werk, dat ik heb gedaan. Dus ik bouw hier gewoon mijn pensioen op, ook dat is mogelijk. Zo kon ik mij ook gelijk inschrijven voor mijn bedrijf bij de Kamer van Koophandel met een Frans paspoort. Geen probleem.’

MOCHT NU DIT BEDRIJF, DAT JE NU HEBT OPGZET, NIET VAN DE GROND ZIJN GEKOMEN, HAD JE DAN OOK NOG ANDERE PLANNEN VOORBEREID?

‘Natuurlijk had ik een plan B, eigenlijk had ik een lijst van plan A tot en met K, maar dat waren allemaal variaties, zoals  leraar Frans op de basisschool, tolk, vertaler, enz.’

LAATSTE VRAAG, WAAROM KOOS JE VANUIT EEN COMFORTABELE LOONDIENSTSITUATIE TOCH VOOR EEN EIGEN BEDRIJF?

‘Eén van de dingen, die ik niet meer zag zitten van mijn carrière tot aan mijn pensioen was juist de afhankelijke vorm van een leidinggevende. Vooral als je te maken had met een lastige baas, waar je mee moest samenwerken. Dat vergeet je nooit meer, dat is een keiharde ervaring. Sindsdien wilde ik onafhankelijk van een bedrijf of van baas werken. Zeker weten.

Waar ik ook heel erg van geniet is de vrijheid van zelfstandig zijn. Als leidinggevende moest ik vakanties van collega’s goedkeuren, als ze ziek waren alles inplannen voor de anderen. Daar voelde ik mij ook heel verantwoordelijk voor. Dat gevoel heb ik nu niet meer. Elke afspraak kan ik nu vrij nemen en hoef daar geen verantwoording voor af te leggen. Dat heeft in mijn hoofd heel veel ruimte gemaakt. Anderzijds kan ik zo in het ‘vrije weekend’ lessen gaan voorbereiden, alleen omdat ik dat dan wil. Nu verdeel ik dus mijn werktijd zoals ik het wil.'

ADVIES STARTERS:

  • Je moet niet twijfelen aan wat je kan.
  • Denk dan: ik heb mezelf gevormd tot zover ik nu ben gekomen en verkoop je in die rol.
  • Vinden bijvoorbeeld mensen jouw tarieven te hoog, dan moeten ze maar naar iemand gaan die het beter kan. Kom maar op.
  • Dat is mijn diepe overtuiging, misschien komt het bluffend over, maar het is echt zo.
  • Als je propositie superscherp is, dan moet je het pakken. Dat maakt je juist heel sterk.

MATTHIEU  COUVREUR

- TAALDOCENT / TAALTRAINER FRANS - 

FRENCHY 

Telefoon: 06- 10266650 

Email : frenchy [at] tuta.io

Website: www.defrenchy.nl