Aanleverhulp inkomstenbelasting 2019 is beschikbaar

Het nieuw belastingseizoen is begonnen. De aanleverhulp inkomstenbelasting staat online, we zijn er klaar voor!

Zie je er tegenop om de aangifte in te dienen? Overzie je de gegevens niet die je nodig hebt?
De aanleverhulp inkomstenbelasting kan je daarmee verder helpen.

De aanleverhulp helpt je bij de vraag welke gegevens we voor de aangifte nodig hebben. In het document staan allerlei vragen. Als de vraag op je van toepassing is, staat onder de vraag welke gegevens we van je wensen te ontvangen.

Aan de klanten van Artlupa vragen wij de aanleverhulp in te vullen en bij ons in te leveren.
Je kunt hem vinden op de website van Artlupa, onder het kopje ‘voor klanten’, of door op deze link te klikken.

Aanleverhulp inkomstenbelasting: inleverdata

Soort Due date/inleverdatum
Gewone aangifte  1 mei 2020
Buitenlands belastngplichtige    1 juli 2020
Prive uitstel  1 september 2020
UItsel via lupacompany  1 mei 2021

Klanten voor wie wij uitstel aanvragen, hebben tot 1 mei 2021 uitstel.
Wij adviseren echter wel om zo snel mogelijk aangifte te doen, dit om hogere belastingrente te verminderen.