Nieuw BTW-id nummer voor ondernemers, ter vervanging van het BTW-nummer op de factuur.

In juli 2019 is er na een onderzoek besloten dat het huidige btw-nummer voor zzp’ers en eenmanszaken een risico vormt voor identiteitsfraude. Het huidige btw-nummer bevat namelijk het BSN-nummer van de ondernemer. Het BSN-nummer is een persoonlijk nummer dat voornamelijk dient als referentie tussen burger en overheid. Vanwege de verscherpte wetgeving met betrekking tot de AVG heeft staatssecretaris Snel van financiën besloten dat er een alternatief gevonden moest worden.

 

Dat alternatief is nu gevonden en ondernemers zullen in het najaar van 2019 hun nieuwe BTW-nummer ontvangen.

 

Ingang per 1 januari 2020

De nieuwe BTW-id is een reactie op de Europese AVG-wetgeving die in 2018 is geïnitieerd. De AVG heeft als hoofddoel de privacy van Europese burgers beter te beschermen met één overkoepelende Europese regelgeving. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft naar aanleiding hiervan besloten dat een BSN-nummer dat openbaar gemaakt moet worden bij facturatie niet voldoet aan de AVG-wetgeving. Staatssecretaris Snel heeft toen juli 2019 een onderzoek laten uitvoeren naar andere alternatieven. In oktober is toen bekend gemaakt dat dat alternatief niet langer het BSN-nummer van de ondernemer zal bevatten. Vanaf het najaar van 2019 zullen ondernemers een brief ontvangen met daarin hun nieuwe BTW-id. Zij moeten dan vanaf 1 januari 2020 het BTW-id toepassen op hun facturatie en administratie. Het BTW-nummer voor contact met de belastingdienst blijft hetzelfde en ook op het BTW-nummer zal aangifte gedaan moeten worden, dat blijft dus zoals het is.

 

BTW-id vervangt het BTW-nummer op de verkoopfactuur

Het nieuwe BTW-id, zal niet langer het BSN-nummer van de ondernemer bevatten. Een ander, willekeurig, 9-cijferig controle nummer zal dit nummer vervangen. Deze nieuwe regelgeving zal alleen gelden voor ondernemers met een eenmanszaak. Dit is omdat zij degene zijn die in hun huidige btw-nummer een persoonlijke BSN-nummer hebben staan. Deze regeling is voor andere ondernemingen zoals een B.V of VOF dus niet toepasbaar.

 

Een ZZP’er of iemand met een eenmanszaak zal het één en ander moeten veranderen in de administratie. Zo moet de facturatie aangepast worden met het nieuwe BTW-id en ook op hun website zal het juiste, nieuwe nummer moeten worden gebruikt.

 

Voor wie belangrijk?

Het is de verantwoordelijkheid van de ondernemer om zijn of haar administratie aan te passen zodat alle facturen vanaf 1 januari 2020 het BTW-id nummer bevat. Ook leveranciers van de ondernemer moeten het nieuwe nummer op hun facturen zetten en gebruiken bij de opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP).

 

Let op: Als de ondernemer een factuur krijgt van een leverancier in 2020, die komt uit 2019 met het oude BTW-nummer dan hoeft er geen nieuwe factuur aangevraagd te worden met het nieuwe BTW-id nummer.

 

Een samenvatting van de nieuwe regeling:

Wat?

Een extra btw-nummer genaamd BTW-id, zonder het BSN-nummer van de ondernemer, bedoeld om het BTW-nummer te vervangen op de factuur.

Voor wie?

Momenteel bevat het BTW-nummer van een eigenaar van een eenmanszaak of zzp’er hun BSN-nummer. Zij zullen bericht ontvangen met hun nieuwe BTW-id.

Wanneer?

Je ontvangt je BTW-id in het najaar van 2019 en zal van toepassing zijn vanaf 1 januari 2020.

Wat moet ik doen?

Vanaf 1 januari 2020 moet alle facturatie en administratie gecorrigeerd zijn.

Wat moet ik aangeven bij Lupacompany?

Je hoeft alleen het nieuwe nummer door te geven aan ons, je moet zelf op je factuur je BTW-nummer veranderen in het BTW-id nummer.

Geldt dit ook voor mijn loonheffingennummer?

Nee, het loonheffingennummer zal niet veranderen omdat dit nummer niet op de factuur staat.

Waar gebruik ik het oude BTW-nummer voor?

Het BTW-nummer, bestaande uit je BSN-nummer, gebruik je voor je BTW-aangifte. Je huidige BTW nummer heet vanaf nu omzetbelasting(aangifte)nummer. Ook voor communicatie met de belastingdienst gebruik je dit nummer.

Wat moet ik doen met mijn leveranciers

Controleer de factuur, en zorg ervoor dat het BTW-id erop staat. Dit nummer is zeer belangrijk voor de bouw en bij prestaties van/naar andere EU-landen.

Laat van tevoren weten dat je nummer veranderd is.

In andere EU-landen weten ze niet van deze verandering, maar het niet opnemen van het juiste BTW-id nummer in hun aangifte leidt tot problemen.

Hoe ziet het nummer eruit?

Je BTW id is totaal 14 tekens lang, bestaande uit landcode NL, 9 cijfers, de letter ‘B’ en een controle getal van 2 cijfers. Voorbeeld: van het nieuwe nummer NL000099998B57.