Wettelijke betaaltermijn verkort

Lever je als ZZP-er of MKB-er goederen of diensten aan een grote onderneming? Per 1 juli 2022 is de wettelijke betaaltermijn verkort van geldvorderingen door jouw bedrijf van 60 naar 30 dagen. Grote bedrijven moeten je facturen dus sneller betalen.

Voor wie is de wettelijke betaaltermijn verkort?

Om te onderzoeken of jouw afnemer verplicht is om de maximale betaaltermijn te verkorten naar 30 dagen, en jij dus de betalingstermijn op je factuur kunt aanpassen, check je of het bedrijf aan onderstaande criteria voldoet: 

  • de onderneming heeft een balanstotaal van meer dan € 20 miljoen;
  • de onderneming heeft een netto-omzet van meer dan € 40 miljoen;
  • de onderneming heeft 250 werknemers of meer in dienst.

Voldoet een bedrijf waar je goederen of diensten aan levert aan tenminste twee van de drie bovenstaande criteria? Dan is deze verplicht de kortere betaaltermijn in acht te nemen. Als jouw onderneming volgens bovenstaande definitie een grote onderneming is, dan moeten inkomende facturen van kleinere organisaties binnen 30 dagen voldaan worden.

Verlengen betaaltermijn

Hoewel uiterste betaaltermijnen wettelijk zijn vastgesteld, kun je in bepaalde situaties een langere betaaltermijn overeenkomen. De maatstaven voor het verlengen van een betaaltermijn zijn als volgt:

  • de vraag of de schuldenaar objectieve redenen heeft om af te wijken van de termijn;
  • de aard van de prestatie;
  • elke aanmerkelijke afwijking van goede handelspraktijken.

Wettelijke betaaltermijn kleinere bedrijven

Als je wettelijk gezien een ‘kleiner bedrijf’ hebt, dan verandert er niets in de betaaltermijn voor inkomende facturen.  Voor deze bedrijven had de wetgever een uiterste betaaltermijn voor geldvorderingen opgenomen van 60 dagen. Deze termijn blijft van kracht.

Overgangsperiode bestaande overeenkomsten

Voor bestaande overeenkomsten is vastgesteld dat er een overgangstermijn van een jaar van toepassing is. Daarmee hoeven betalingstermijnen op lopende overeenkomsten van voor 1 juli 2022 niet meteen te worden verkort. Met ingang van 1 juli 2023 moeten ook deze overeenkomsten zijn aangepast naar de verkorte betalingstermijn. Regelt je afnemer niet op tijd dat de betaaltermijn van 30 dagen in acht wordt genomen? Dan wordt het beding in de overeenkomst dat een langere betalingstermijn vaststelt, juridisch ongeldig.

Achterstallige betalingen

Indien de facturen die je als ZZP-er of MKB-er naar een grote onderneming stuurt, niet binnen de wettelijke betaaltermijn worden voldaan, dan heb je recht op boeterente. De afnemer is voor de periode dat de betaling te laat is 8% rente over het factuurbedrag verschuldigd. Je kunt tot 5 jaar na de uiterste betaaldatum aanspraak maken op deze handelsrente. Ook zijn eventuele incasso/procedurele kosten voor rekening van de wanbetaler (mits deze geen gegronde redenen -zoals wanprestatie- heeft om de betalingstermijn te overschrijden). Bij het Meldpunt achterstallige betalingen kun je (anoniem) melding doen bij wanbetaling door een grootbedrijf. Er wordt dan een inschatting gemaakt of het bedrijf onder toezicht moet worden gesteld.

Betaaltermijn verkort naar buitenlandse leveranciers

Wanneer je als niet-Nederlands bedrijf goederen of diensten aan een Nederlands grootbedrijf verkoopt, dan is dit bedrijf aan de Nederlandse wet gebonden. Daarom moet hij ook buitenlandse MKB-bedrijven die aan hem leveren binnen 30 dagen betalen. Neem je als grootbedrijf af van buitenlandse MKB-ers? Zorg dan dat je je facturen binnen de nieuwe termijn voldoet, of dat je langlopende overeenkomsten binnen een jaar aanpast.

Verder lezen

Op het Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel vind je meer informatie over de gehalveerde betalingstermijn. Wil je verder de diepte in? In Artikel 119 Burgerlijk Wetboek Boek 6 lees je wat de exacte wettelijke bepalingen zijn met betrekking tot de verkorte betaaltermijn. De Autoriteit Consument en Markt publiceerde een nieuwsbericht over het door hen opgerichte Meldpunt achterstallige betalingen. Lexlupa schreef dit artikel over facturering.