Kosten huur aftrekbaar als zakelijke kosten

Ben je ondernemer en werk je in je huurwoning aan je onderneming? In die situatie kan het zo zijn, dat je de kosten van de huur van je woning als zakelijke kosten mag aftrekken. Rechters verschilden geregeld van mening over de aftrekbaarheid van huurkosten in de onderneming, maar de hoogste rechter heeft de mogelijkheid tot aftrek van de huurkosten onlangs bevestigd. In dit artikel lees je wat er voor jou als ondernemer verandert. 

Een uitspraak van de Hoge Raad; wat betekent dat voor mij?


Naast de wet- en regelgeving, kun je ook je recht ontlenen uit uitspraken van rechters. Rechters hebben al eerder uitspraken gedaan over de aftrek van huurkosten bij ondernemers. Wat nu nieuw is, is dat het hoogste rechtscollege op het gebied van het belastingrecht een oordeel heeft gegeven. En een uitspraak van het hoogste rechtscollege heeft meer invloed, dan een uitspraak van de rechtbank.

Als de politiek niet wilt dat alle huurkosten als zakelijke kosten kunnen worden afgetrokken, dan kan er een zogenoemde reparatiewet worden ingediend. Dat betekent dat er nieuwe wetgeving komt, die kan verbieden om alle huurkosten als zakelijke kosten in de onderneming mee te nemen. Wat na deze uitspraak het vervolg zal zijn is nog afwachten. Zolang er geen reparatiewet is, kun je deze uitspraak van de Hoge Raad in jouw situatie toepassen.

Kom ik überhaupt voor deze huur aftrek in aanmerking?


Om te beoordelen of je voor de aftrek van de huurkosten in aanmerking komt, kun je de onderstaande vragen beantwoorden.

1.) Heb je een huurwoning? Zo ja, ga dan door naar vraag 2.

2.) Heb je in je huurwoning een ruimte/werkkamer van waaruit je je ondernemingsactiviteiten verricht? Zo ja, ga dan door naar vraag 3.

Voorbeeld
In de zaak van de Hoge Raad verrichtte de ondernemer werkzaamheden in de bouw. Vanuit een kamer in zijn huurwoning hield hij zijn administratie bij, verrichtte hij de planning van zijn werkzaamheden en verrichtte hij acquisitie.

3.) Is de vloeroppervlakte van deze werkruimte/ruimte meer dan 10% van de totale vloeroppervlakte van je woning? Zo ja, dan heb je de keuze om het huurrecht als ondernemingsvermogen te etiketteren.

Uit de nieuwe uitspraak van de Hoge Raad blijkt, dat je het gehele bedrag van de huur plus andere huisvestingkosten ten laste van de winst mag brengen, dus als zakelijke kost van je winst mag aftrekken. Huisvestingkosten zijn bijvoorbeeld de kosten voor energie en water. Deze totale kosten zijn als zakelijke kosten aftrekbaar.

Als je ervoor kiest om de totale kosten als zakelijke kosten af te trekken, dan moet je een bedrag voor het privé gebruik van de woning bij je winst optellen. Bij deze forfaitaire bijtelling hoort ook de werkruimte. Hoe deze berekening volgt, vind je op de site van de Belastingdienst. De bijtelling voor het belastingjaar 2015 zie je in de onderstaande tabel.

Waarde van de woning

  Forfait
meer  dan niet meer dan  
- € 12.500 1,05%
€ 12.500 € 25.000 1,35%
€ 25.000 € 50.000 1,50%
€ 50.000 € 75.000 1,65%
€ 75.000 1.050.000 1,80%
€ 1.050.000 -

€ 18.900 vermeerderd met 2,20%
van de woningwaarde voor zover
deze hoger is dan € 1.050.000

Op de site van de Belastingdienst staat dat naast bovengenoemde bijtelling ook de ontvangen huurtoeslag bij de winst moet worden opgeteld. De huurtoeslag is immers een tegemoetkoming voor de kosten van de huur. In de uitspraak van de Hoge Raad is hierover niets geschreven. Hoe dit zit, durven wij nu nog niet met zekerheid te zeggen.

Ik kom voor de huur aftrek in aanmerking; wat nu?


Zolang er geen reparatiewet is, kun je ervoor kiezen om de huurkosten als zakelijke kosten mee te nemen. Let op: de uitspraak van de Hoge Raad heeft geen terugwerkende kracht. Als je al jaren als ondernemer werk voor je onderneming vanuit je huurwoning verricht, dan mag je de huurkosten niet als zakelijke kosten aftrekken. Dat komt omdat je kosten niet zomaar van privé naar zakelijk mag wijzigen. Dat mag wel als er sprake is van een bijzondere situatie. Bijvoorbeeld als je woning is verbouwd en een extra kamer is gemaakt om te gebruiken als werkruimte.

Wil je nog iets weten?


Wil je kijken of je in aanmerking komt voor het aftrekken van je huurkosten? Klik dan hier en maak gebruik van het dit formulier. Als je het formulier invult en naar ons opstuurt, bekijken wij of je de huurkosten als zakelijke kosten kun meenemen.

Heb je nog vragen, of is er nog iets onduidelijk? Je kunt altijd contact met ons opnemen.