Privégebruik auto van de zaak

De Belastingdienst is steeds strenger met het controleren op het privégebruik van auto’s waarvoor geen bijtelling wordt aangegeven. Wanneer leidt privégebruik tot een bijtelling en hoe kun je de bijkomende naheffingen en bijtellingen te voorkomen? 

Bijtelling privégebruik
Als je een auto least en je gebruikt hem daarnaast ook voor privédoeleinden, dan betaal je extra belasting. Dit wordt ook wel de bijtelling genoemd. De bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto en hangt af van de CO²-uitstoot en de leeftijd van de auto.

De bijtelling voor het privégebruik geldt niet wanneer je op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé rijdt. Het is aan jou om te bewijzen dat dit zo is. Je kunt dit bewijzen door een sluitende rittenadministratie en tankbonnen. Belangrijk hierbij is dat het woon-werkverkeer als zakelijk verkeer wordt beschouwd. 

Strengere controle Belastingdienst
Wel of geen bijtelling heeft een effect op het te betalen bedrag aan belasting. Het is dan ook logisch dat je als ondernemer onder de limiet van 500 kilometer probeert te blijven. De Belastingdienst controleert de laatste tijd steeds strenger op het privégebruik van auto’s om misbruik te voorkomen. Zo voeren zij regelmatig kentekencontroles uit bij pretparken en meubelboulevards. Onlangs is ook gebleken dat de Belastingdienst parkeergegevens opvraagt, wat tot enige discussie heeft geleid onder andere over de privacy van bestuurders.

Bijtelling voorkomen
Omdat de Belastingdienst steeds strenger controleert met betrekking tot het privégebruik van de auto van de zaak, is het handig om vast te leggen dat het limiet van de privékilometers niet wordt overschreden.

Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto
Als je een bestelauto 'op de zaak hebt' dan kan een ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ bij de Belastingdienst worden ingediend. Het voordeel van deze verklaring is dat er geen rekening met de bijtelling hoeft worden gehouden. Daarnaast hoeft er geen rittenadministratie bij te worden gehouden.
Wel gelden de volgende voorwaarden:

- De bestelauto mag niet voor privédoeleinden worden gebruikt.
- Verandert het gebruik van de bestelauto , geef dit dan door aan de Belastingdienst.

Doorlopend afwisselend gebruik bestelauto
In principe geldt voor elke bestelauto de normale bijtellingsregeling. Echter, er geldt een uitzondering wanneer twee of meer werknemers door de aard van het werk een bestelauto doorlopend afwisselend gebruiken. Hiervan is sprake wanneer je werknemers de auto’s willekeurig gebruiken.

Voorbeeld van doorlopend afwisselend gebruik
In een onderneming hebben 7 werknemers 4 bestelauto’s tot hun beschikking. Bij een melding gebruiken zij willekeurig één van de beschikbare auto’s.

Geen doorlopend afwisselend gebruik
In een onderneming hebben 2 werknemers ieder een bestelauto. Zij spreken af de auto’s per periode af te wisselen.

Het voordeel van doorlopend afwisselend gebruik is dat er geen rittenadministratie hoeft te worden bijgehouden en er hierdoor ook geen bijtelling geldt. De keerzijde hiervan is wel dat de werkgever als eindheffing per bestelauto € 300 dient af te dragen. Het scheelt je wel een hoop administratie.

Verbod privégebruik
Als je een auto van de zaak ter beschikking stelt aan een werknemer kan bijtelling worden voorkomen door een verbod op privégebruik. Je spreekt dan af dat de werknemer de auto slechts voor zakelijke doeleinden gebruikt. Uit controle van bijvoorbeeld de rittenadministratie, de hoeveelheid verbruikte brandstof en verkeersboetes moet blijken of de werknemer zich aan de afspraken houdt. Zo niet, dan kan dit leiden tot boetes.

De Belastingdienst heeft onlangs een nieuwe voorbeeldafspraak van het verbod op privégebruik gepubliceerd. Deze is hier te downloaden. Uiteraard kan naast deze voorbeeldafspraak ook een eigen overeenkomst worden gebruikt.

Toepassing kan leiden tot een administratieve lastenvermindering en voorkoming van bijtelling. Zeker met de huidige controles van de Belastingdienst scheelt het gedoe als je zekerheid hebt met betrekking tot het privégebruik van de auto van de zaak. Kom je er niet zelf uit, neem dan contact met ons op dan helpen we je verder.