De zeven belangrijkste vragen over de modelovereenkomst

Binnen een maand is het over en uit met de VAR en wordt de modelovereenkomst geïntroduceerd. Momenteel is nog veel onduidelijk over de introductie van de modelovereenkomst. We nodigen je daarom tijdens de Week van de Wolf uit om langs te komen. We gaan dan samen met jou na wat de komst van de modelovereenkomst voor jou betekent. Voor meer informatie, klik hier. Als je je wilt aanmelden kan dit via deze link.

Om je alvast te informeren over de modelovereenkomst, hebben we de 7 belangrijkste vragen over de modelovereenkomst voor je op een rij gezet:

1. De modelovereenkomst, wat is het? 

De modelovereenkomst is maar een overeenkomst tussen jou (de opdrachtnemer) en je klant (de opdrachtgever) waarin je de voorwaarden van je klus vastlegt. Voor iedere opdracht geldt een aparte overeenkomst. Dit kan een modelovereenkomst van de Belastingdienst zijn, of een overeenkomst die je zelf hebt opgesteld. Je kunt je zelf opgestelde overeenkomst laten controleren door de Belastingdienst. De Belastingdienst geeft dan vooraf een oordeel over de arbeidsrelatie.


2. Wat was de VAR? 

De VAR is de afkorting van ‘Verklaring Arbeidsrelatie’. Als zzp’er vroeg je eenmaal per jaar de VAR aan voor de werkzaamheden die je deed voor je opdrachtgevers. De Belastingdienst gaf vervolgens een VAR uit voor die werkzaamheden voor de periode van een jaar. Als de Belastingdienst je een VAR WUO  (winst uit onderneming) / VAR DGA gaf, was dit een vrijwaring voor opdrachtgevers. Zij hadden zekerheid over de arbeidsrelatie en hoefden geen loonheffingen en premies over je beloning in te houden.  

3. Biedt de modelovereenkomst zekerheid over je arbeidsrelatie?


Het controleren van de overeenkomst door de Belastingdienst biedt geen zekerheid over de arbeidsrelatie. De Belastingdienst kan controle uitvoeren en oordelen uit de feiten en omstandigheden blijkt dat sprake is van een arbeidsverhouding. De loonheffingen en premies kunnen dan nog op de opdrachtgever verhaald worden. Dit betekent dat de feiten en omstandigheden nog belangrijker zijn dan de overeenkomst die wordt gebuikt.

4. Wat is het grootste verschil met de VAR?

 

Dat de opdrachtgever ook aansprakelijk wordt is nieuw: de VAR gaf de opdrachtgever zekerheid over de arbeidsrelatie. Als de Belastingdienst na afloop oordeelde dat de opdrachtnemer eigenlijk in loondienst had moeten zijn, dan werden de loonheffingen en premies op de opdrachtnemer verhaald.

5. Wijzigt de manier van controleren?

Of sprake is van een arbeidsverhouding wordt nog steeds op dezelfde manier getoetst. Echter, dit wordt niet meer vastgesteld door een jaarlijkse aanvraag van de VAR, maar voor iedere opdracht afzonderlijk.

De aansprakelijkheid voor het juist inschatten van de arbeidsverhouding wordt verdeeld. Bij de VAR lag deze volledig bij de opdrachtnemer, is ook de opdrachtnemer verantwoordelijk voor het naleven van de gesloten overeenkomst.

6. Ben je verplicht een overeenkomst op te stellen?

Je bent niet verplicht om volgens een modelovereenkomst te werken. Het aanvragen van een VAR was tenslotte ook niet verplicht. De kans is echter wel groot dat je opdrachtgever om een overeenkomst zal vragen.


7. Waar moet je op letten bij het maken van de overeenkomst?

 

De modelovereenkomsten die goedgekeurd zijn door de Belastingdienst zijn alleen op fiscale punten getest. Dat betekent dat wat verder in de overeenkomst staat niet per se voordelig is voor jou of aansluit bij de feiten en omstandigheden van je opdracht. Controleer daarom de overeenkomst altijd en pas de overeenkomst daar nodig aan.

Heb je vragen over de modelovereenkomst of de toepassing ervan? Neem dan gerust contact met ons op.