Een ondernemersplan, een goed idee?

Waarom een plan?

Er wordt gezegd dat wanneer een ondernemer in de dop een ondernemersplan schrijft, zij veel meer kans op een succesvolle onderneming heeft. Soms is een ondernemersplan verplicht voor bijvoorbeeld het aanvragen van financiering zoals een lening bij de bank of voor het UWV omdat je vanuit de WW wilt ondernemen.

Stop met schrijven, lees eerst dit…

Voor dat je begint ga je bij jezelf te rade wie de lezer is van het ondernemersplan. Wanneer je dat zelf bent schrijf je een ander plan dan voor een bank. Dat is belangrijk om te weten want op internet staan talloze voorbeelden van ondernemersplannen waar een ondernemer mee aan de slag kan gaan. 

Zo beginnen alle ondernemersplannen met een soort beschrijving van de levensloop van de ondernemer vervolgt met een sterkte en zwakte analyse van de ondernemer zelf. Uit de beschrijving en de analyse kan een bank halen of je een ervaring en of je geschikt bent, maar zelf heb je daar niets aan. Het ging toch om de onderneming en niet om jou?  Niet opleiding bepaalt succes maar een stuk geluk, veel geloof en doorzettingsvermogen.

Verder moet je je afvragen waarom en wat je wilt vertellen en dat het niet om de lengte gaat, want de ondernemersplannen die je kunt vinden op internet zijn behoorlijk uitgebreid. Dit heeft tot gevolg dat een onderneming zich door het plan moet doorworstelen en de formats als invuloefening wordt gezien. De beschikbare plannen lijken in opzet op elkaar en het mag daarom geen wonder zijn dat de plannen ook op elkaar lijken. En het jammere van alles is dat deze formats de essentie missen van de onderneming en ondernemen.

Kortom beschikbare ondernemersplannen zijn gericht op de persoon die onderneemt en het beperken van risico’s. Dit leidt tot een invuloefening en heeft tot gevolg dat het ondernemersvuur wordt gedoofd.

Kansen zien en pakken

Het vreemde van de al die ondernemersplannen is dat de hamvraag wat ga je verkopen en aan wie  en via welke weg niet aan bod komt. Kortom niet beginnen met een beschrijving van een levensloop maar met de kansen van je onderneming. Want ondernemen gaat om kansen zien en kansen pakken. Wij hebben een andere aanpak: namelijk het WWHW model.

Het WWHW model

Wij gebruiken vooraf gaande aan het schrijven van een heel ondernemersplan het WWHW model. Dit principe gaat alleen in op die kans die je ziet (What), waarom je dit ziet (WHY) en hoe je denkt te gaan slagen (HOW) en met wie (WHO) je dat doet?. Dit plan is maximaal twee A4 lang, als dit goed is dan breiden we het uit met planning en begroting van geld en tijd. En afhankelijk van het doel voegen we nog extra informatie toe. En uiteindelijk heb je een ondernemersplan.

Adviseur helpt!

In veel situaties is het wijs om met een adviseur te praten, namelijk vanwege het aanscherpen van je keuze en daarnaast om te kunnen doorrekenen of het een realistisch plan is. Want veel ondernemers in de dop vinden het lastig een kostprijsberekening te maken of hebben geen idee over de marktomvang. En daarom zien we veel ondernemersplannen voor bij komen met ondoordachte plannen en onvolledig plannen.

Met ons aan je idee naar onderneming werken?

Artlupa (onderdeel van lupacompany) heeft het WWHW (WHAT – WHY – HOW – WHO) model bedacht waarin alle facetten aan bod komen die komen kijken bij het omzetten van een idee naar een onderneming. Het WWHW is bedoeld om in kaart te brengen wie je doelgroep is, wat de meerwaarde van je idee is en wat dit idee uniek maakt (WHAT en WHY). Het model zorgt er daarnaast ook voor dat we nadenken over de financiering van je idee en de marketing (HOW). Last but not least besteedt het WWHW model aandacht aan WHO, wie ben jij als  ondernemer, zijn samenwerkingen met andere partijen nodig om je idee te realiseren en op welke manieren kun je je netwerk aanspreken?

Door de WHAT – WHY – HOW en WHO van je idee op te schrijven, maak je keuzes over de invulling van je idee. Door deze keuzes krijgt je idee focus en wordt het concreet. Hoe concreter de WHAT – WHY – HOW en WHO, des te makkelijker je je weet te profileren en je kunt aangeven waar jouw idee voor staat en welke doelstellingen we kunnen formuleren.

Interesse voor ons coachingtraject? Lees hier verder of neem contact op via info [at] artlupa.com