Eindejaarstips 2022: bereid je voor op fiscale veranderingen in 2023

Wil je fiscaal goed voorbereid het nieuwe jaar in? Met onze eindejaarstips ben je goed op weg! In dit artikel zetten we een zestal verwachte wijzigingen uiteen, waar je de komende periode mogelijk op wilt participeren. 

Onderstaande fiscale plannen voor 2023, zijn pas definitief nadat deze eind december door de eerste kamer zijn goedgekeurd. Een overzicht van de definitieve veranderingen publiceren we begin 2023 op onze website.

Tip 1
Los bovenmatige schulden DGA af

Leen je geld bij je eigen vennootschap? Met ingang van 2023 gaat er een bovengrens van 700.000 in als belastingvrije som. Geleend geld boven dit bedrag wordt belast met 26,9% inkomstenbelasting. We adviseren daarom om schulden boven dit bedrag voor 31 december 2023 (het eerste toetsingsmoment) af te lossen.

Tip 2
Optimaliseer verdeling fiscale partners Box 3

Door gebruik te maken van de mogelijkheid voor fiscale partners om vermogen op papier naar elkaar gelijk te trekken, kunt je fiscaal voordeel in box 3 behalen. Lupacompany houdt met de aangiften rekening met de mogelijkheid om het belastbaar Box 3 vermogen fiscaal zo aantrekkelijk mogelijk aan te geven.

Tip 3
Participeer op oplopende invorderingsrente

De verlaging van invorderingsrente als gevolg van corona, wordt stapsgewijs omhoog bijgesteld. Om gebruik te maken van een lager tarief, is het dus zaak om -indien mogelijk- tijdig af te lossen. Op 1 juli jl. is de rente al verhoogd van 0 naar 1%. Jaarlijks (per 1 januari) komt hier een procent bij, totdat deze vanaf 2024, 4% bedraagt.

Tip 4
Houd rekening met een verlaging van schijf 1 in de Vpb

Per 2023 wordt de grens voor de eerste schijf in de vennootschapsbelasting flink verlaagd. Deze is dan niet langer €395.000, maar wordt teruggebracht naar €200.000. Boven dit bedrag betaalt je bedrijf het hoge tarief (25,8%). Daarbij wordt het tarief over de eerste €200.000 (schijf 1) verhoogd van 15 naar 19%.

Tip 5
Onbelast schenken voor woning? Wacht niet te lang!

Wil je gebruik maken van de regeling waarbij je tot 106.671 euro onbelast mag schenken voor een eigen woning? Dan moet je dat nog dit jaar doen. Want per 2023 is het nog maar mogelijk om tot €28.947 belastingvrij te schenken voor de aanschaf van woonruimte. Per 1 januari 2024 wordt de regeling zelfs in het geheel afgeschaft. Eerder verstrekte belastingvrije schenkingen moeten voor 2025 besteed worden.

Tip 6
Check veranderingen fiscale oudedagsreserve (FOR)

Het kabinet is voornemens om door te voeren dat per 1 januari 2023 de oudedagsreserve niet meer kan worden opgebouwd. Nieuwe opbouw van de reserve is dan dus niet meer mogelijk. Als je momenteel een FOR opbouwd, zal dit inhouden dat je hier niet mee verder kan. Reeds opgebouwde oudedagsreserve kan volgens de huidige regels worden afgewikkeld. Dat betekent dat het hele bedrag in één keer vrijkomt of kan worden omgezet in een lijfrente product.