Belastingplan 2022

In dit artikel de volgende onderwerpen aangaande belastingheffing in 2022 volgens de wet belastingplan 2022. Dit betreft nog geen definitieve wetgeving. En verder een aantal corona maatregelingen die in 2020 al liepen zijn in dezelfde wet opgenomen.

  1. Inkomstenbelastingtarief en kortingen
  2. Afbouw zelfstandigenaftrek in 14 jaar
  3. Loonheffingen: werkkostenregeling
  4. Coronamaatregelingen
  5. Vennootschapsbelasting
  6. Aandelenoptie
  7. Hybride entiteiten en voorkoming niet heffing

 

1. Inkomstenbelastingtarief en kortingen 2022

Schijven en tarieven

De inkomstenbelasting kent nu twee schijven. De eerste schijf kent een tarief van 37,07% en vanaf een inkomen van  €69.398 is er de tweede schijf en dan is het tarief 49,5%.

Voor ouderen is het tarief in de eerste schijf 19,2%, vanaf €35.000 is het tarief 37,1% en vanaf €68.507 inkomen is er de derde schijf en dan is het tarief 49,5%.

Aftrektarief maximaal 40% in 2022

Aftrektarief is maximaal 40% voor een reeks aftrekposten, in 2021 was dit nog 43% en in 2023 wordt dat 37,07%. Hieronder een lijst van aftrekposten onder deze beperking.

Ondernemers
MKB winstvrijstelling, speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek, zelfstandigenaftrek, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, stakingsaftrek en de terbeschikkingstellingsvrijstelling.

Alle belastingplichtigen

Hypotheekrente aftrek,  alimentatie-aftrek, giftenaftrek, weekend uitgave voor gehandicapte kinderen en aftrek van specifieke zorgkosten.

Scholingsuitgaven in de inkomstenbelasting

LET OP: scholingsuitgaven zijn niet meer aftrekbaar voor de inkomstenbelasting in 2022. Vanaf 1 maart kun je STAP budget aanvragen voor studiekosten bij het UWV.

Voor ondernemers zijn er andere regels, namelijk zakelijke studiekosten zijn aftrekbaar voor de winst.

Algemene heffingskortingen

De algemene heffingskortingen stijgen met €51 naar €2.888. Het maximale bedrag aan heffingskorting ontvang je bij €21.318 inkomen en daalt naar mate je meer inkomen hebt. De korting daalt naar nul bij een inkomen van 69.399 euro. Voor iedereen met een AOW vanaf 1 januari 2022 is de korting maximaal €1.494,-.

Arbeidskorting

De arbeidskorting stijgt met €55 naar €4.260 euro. De maximale arbeidskorting ontvang je bij een inkomen van €36.360 en daalt naar nul bij een inkomen van €109.347. Voor iedereen met een AOW vanaf 1 januari 2022 is de korting maximaal €2.204,-.

Combinatiekorting (IACK = inkomensafhankelijke combinatiekorting)

Een korting voor iedereen met kinderen beneden de 12 jaar en die daarnaast werken. Het maximum bedrag is €2.534, en loop van nihil bij een inkomen van €5.220 naar het maximum bij een inkomen van €27.350.

Ouderenkorting

De ouderkorting gaat omhoog naar €1.726. De vermindering van de korting boven een inkomen van €38.465 gaat geleidelijk omlaag naar nihil bij een inkomen van €49.324.

Uitbetalen heffingskortingen

Wanneer de heffingskortingen door de minstverdienende partner niet of niet geheel wordt verzilverd worden deze, mits de meestverdienende partner voldoende belasting betaald, aan de minstverdienend partner uitbetaald. Wanneer je voldoet aan de voorwaarden dan is het recht zelf afhankelijk van je leeftijd. Ben je geboren voor 1963 dan heb je recht op de volledige heffingskorting van €2.888. Ben je na 1963 geboren dan is het bedrag lager namelijk €193 (2021 was dit nog €379).

Aanpassing Box 3

Het heffingsvrijvermogen wordt in 2022 verhoogd naar €50.650. Het belastingtarief blijft 31%. De heffingskorting voor Groen beleggen is 0,7% van de vrijstelling (geen fiscaal partner is de vrijstelling €61.215, met een fiscaal partner is de vrijstelling €122.430).

2. Afbouw zelfstandigenaftrek in 14 jaar.

De zelfstandigenaftrek is in 2021 €6.670, maar daalt in 2022 met €360 naar €6.310 en ook daarna daalt het door naar uiteindelijk €3.240 in 2036.

3. Loonheffingen

Gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten

Voor medewerkers die geheel of gedeeltelijk gedurende de dag thuiswerken mogen van de werkgever een onbelaste vergoeding ontvangen van €2,- per dag.

Gerichte vrijstelling voor scholingskosten

Als de werkgever scholingskosten vergoed van een (oud) werknemer dan is dat belastingvrij. Vanaf 1 maart kun je STAP budget aanvragen voor studiekosten bij het UWV. Het uitruilen van bruto loon tegen studiekosten is ook mogelijk.

4. Corona maatregelen

De inkomsten uit de TVL en de regeling TONK zijn niet belast voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting.  De vergoedingen uit de NOW regeling is wel belast.

5. Vennootschapsbelasting

Aanpassing tarief

Het VPB tarief blijft 15% in 2022, boven de schijfgrens van €395.000 is het tarief 25,8%. Zie hieronder het schema:

Jaar

Indien de winst kleiner is dan de schijfgrens dan is het VPB tarief:

Schijfgrens

Indien de winst groter is dan de schijfgrens dan is het VPB tarief:

2021

15%

€245.000

25%

2022

15%

€395.000

25,8%

 

Aanmerkelijk belang – BOX 2

Wanneer er sprake is van een aanmerkelijk belang dan is het tarief in Box 2 net zo als in 2021 26,9%.

 

Aanpak informele kapitaalstructuren

Vanaf 2022 is het niet meer mogelijk om binnen concerns kosten af te trekken van winst in Nederland als daar bij de andere partij in het buitenland daar op de inkomsten/voordeel te weinig belasting wordt betaald.

Innovatie box

Het verlaagde tarief aangaande inkomsten uit hoofde van de innovatie box blijft netals in 2021 9%. Dat was eerder 7%.

Teruggaaf dividend- en kansspelbelasting

Vanaf 2022 is er geen teruggaaf meer mogelijk van betaalde dividend- en kansspelbelasting. Dit was tot 2021 mogelijk wanneer de winst van een onderneming nihil was. Vanaf 2022 is de betaalde dividend- en kansspelbelasting wel te verrekenen met toekomstige winsten.

6. Aandelenopties

Er is een plan om het heffingsmoment voor de belastingen (loonheffingen) te verplaatsen naar een later moment. Een aandelenoptie is een recht om een aandeel te kopen op een later moment tegen betaling van vooraf vastgestelde prijs.  Nu is het zo dat bij het uitoefenen van het recht (dwz aandelenkoop) er dan sprake het betalen van loonheffingen, echter als de aandelen niet verkocht kunnen worden bijvoorbeeld omdat er sprake is van een plicht tot aanhouden van de aandelen (lockup) dan moet het geld uit eigen middelen worden voor gefinancierd. Dit kan voor bepaald soort bedrijven een probleem zijn. De bedoeling is om het heffingsmoment te verplaatsen van de koop van aandelen naar de verkoop van aandelen. De verwachting is dat er in 2022 een wetsvoorstel komt.

7. Belastingplicht samenwerkingsverbanden

Vanaf 2022 is het voor hybride ondernemingen die in Nederland gevestigd zijn verplicht om belastingaangifte te doen. Hiermee wordt beoogd dat hybride mismatches die kunnen leiden tot het niet betalen van belasting wordt voorkomen.