Belastingplan 2021 en lijst met fiscale coronamaatregelen

In dit artikel de volgende onderwerpen aangaande belastingheffing in 2021 volgens de wet belastingplan 2021. Dit betreft nog geen definitieve wetgeving. En verder een aantal corona maatregelingen die in 2020 al  liepen zijn  in de zelfde wet zijn opgenomen.

  1. Inkomstenbelastingtarief en kortingen
  2. Afbouw zelfstandigenaftrek in 16 jaar
  3. Loonheffingen: scholingskosten oud werknemers
  4. Coronamaatregelingen
  5. Vennootschapsbelasting
  6. Baangerichte investeringskorting (BIK)

 

Bijlage: coronamaatregelen en  overzicht looptijd (status 1 december)

 

1. Inkomstenbelastingtarief en kortingen 2021

Schijven en tarieven

De inkomstenbelasting kent nut twee schijven. De eerste schijf kent een tarief van 37,1% en vanaf €68.507 inkomen is er de tweede schijf en dan is het tarief 49,5%.

Voor ouderen is het tarief in de eerste schijf 19,2%, vanaf €35.000 is het tarief 37,1% en  vanaf €68.507 inkomen is er de derde schijf en dan is het tarief 49,5%.

Kortingen

Heffingskorting

De algemene heffingskortingen stijgen met €126 naar €2.837. Het maximale bedrag aan heffingskorting ontvang je bij €21.043 inkomen en daalt naar mate je meer inkomen hebt. De korting daalt naar nul bij een inkomen van 68.507 euro.

Arbeidskorting

De arbeidskorting stijgt met €386 naar €4.205 euro. De maximale arbeidskorting ontvang je bij een inkomen rond de €35.000 en daalt naar nul bij een inkomen van €110.000.

Combinatiekorting (IACK = inkomensafhankelijke combinatiekorting)

Een korting voor iedereen met kinderen beneden de 12 jaar en die daarnaast werken. Het maximum bedrag is €2.815, en loop van  nihil bij een inkomen van €5.153 naar het  maximum bij een inkomen van €30.000.

Ouderenkorting

De ouderkorting gaat omhoog naar €1.703. De vermindering van de korting boven een inkomen van €37.970 gaat geleidelijk omlaag naar nihil bij een inkomen van €50.000.

Uitbetalen heffingskortingen

Wanneer de heffingskortingen door de minstverdienende partner niet of niet geheel wordt verzilverd worden deze, mits de meestverdienende partner voldoende belasting betaald, aan de minstverdienend partner uitbetaald. Wanneer je voldoet aan de voorwaarden dan is het recht zelf afhankelijk van je leeftijd. Ben je geboren voor 1963 dan  heb je recht op de volledige heffingskorting van €2.837. Ben je na 1963 geboren dan is het bedrag lager namelijk €379.

Aanpassing Box 3

Het heffingsvrijvermogen wordt in 2021 verhoogd naar €50.000.  Let op het belastingtarief gaat naar (van 30%) naar 31%. Lees meer in dit artikel.

2. Afbouw zelfstandigenaftrek in 16 jaar.

De zelfstandigenaftrek is in 2020 €7.030, maar daalt in 2021 met €360 naar €6.670 en ook daarna daalt het door naar uiteindelijk €3.240 in 2036.

3.  Loonheffingen

Als de werkgever scholingskosten vergoed van een werknemer dan is dat belastingvrij. Dat geldt nu ook voor oud-werknemers.

4. Corona maatregelen

Er zijn heel veel maatregelingen, die op het moment van schrijven alweer oud nieuws zijn. In de bijlage de hele lijst. Om een paar onderwerpen er uit te halen. Het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek is voor de periode 1 maart t/m 1 oktober zo geregeld dan je voor die periode gemiddeld 24 uur  per week hebt gewerkt, ook al was dat niet zo. Voor arbeidsongeschikten gaat het dan om 16 uur per week.

De inkomsten uit TOGS en TVL zijn niet belast voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. En BTW vrijstelling voor het uitlenen van zorgpersoneel.

5. Vennootschapsbelasting

Aanpassing tarief

Het VPB tarief gaat van 16,5% naar 15% in 2021, boven de schijfgrens van €245.000 is het tarief 25%.  Zie hieronder het schema:

Jaar

Indien de winst kleiner is dan de schijfgrens dan is het VPB tarief:

Schijfgrens

Indien de winst groter is dan de schijfgrens dan is het VPB tarief:

2020

16,5%

€200.000

25%

2021

15%

€245.000

25%

2022

15%

€395.000

25%

 

Aanpassing verliesverrekening

 

De verliesverrekening wordt onbeperkt vooruit + 1 jaar terug. Dit was 1 jaar terug en 6 jaar vooruit. Echter de verrekbaarheid hangt af van de hoogte van de winst, de winst tot 1 miljoen is voor 100% inzetbaar voor verrekening maar vanaf 1 miljoen is de winst voor 50% inzetbaar voor verrekening.

 

Aanpak informele kapitaalstructuren

 

Van 2022 is het niet meer mogelijk om binnen concerns kosten af te trekken van winst in Nederland als daar bij de andere partij in  het buitenland daar op de inkomsten/voordeel te weinig belasting wordt betaald.

 

Innovatiebox

 

Het verlaagde tarief gaat omhoog aangaande inkomsten uit hoofde van de innovatiebox. Het tarief gaat in 2021 naar 9%. Dat was eerder 7%.

 

6. Baangerichte investeringskorting (BIK)

 

Bedrijven die een investering doen in 2021 en 2022 krijgen een investeringskorting en die korting is te verrekenen met de af te dragen loonheffing. De korting is 3,9% voor investeringen tot €5.000.000 erboven is het 1,8%.

 

Bijlage: coronamaatregelen en  overzicht looptijd

Om ondernemers zo goed mogelijk te helpen tijdens de coronacrisis zijn vanaf maart dit jaar meerdere belastingmaatregelen tijdelijk versoepeld. Een groot deel van deze versoepelingen loopt op 1 oktober 2020 af. De gevolgen van het coronavirus zijn niet zomaar opgelost. Het kabinet heeft daarom enkele maatregelen verlengd. Deze zijn tot eind 2020 nodig in de huidige 1,5 meter samenleving. Ook legt het kabinet een aantal regelingen wettelijk vast via het Belastingplan 2021, zoals de netto zorgbonus. Daarmee hebben ondernemers een wettelijke basis voor onder andere administratie en toekomstige aangiften.

Notitie: per 14 december is Nederland opnieuw in lockdown gegaan, de onderstaande maatregelen zullen deels worden verlengd. Zoals verlenging van de uitstel van belastingbetaling en ook de start van terugbetaling. 

 

Coronamaatregelen overzicht looptijd (status 1 cecember)

Maatregel

Einddatum

Bijzonder uitstel betaling
belastingen

1 oktober 2020 (uitstel loopt
daarmee tot uiterlijk
31 december 2020)

Terugbetaling uitstel belastingen

Vanaf 1 januari 2021 voor
maximaal 24 maanden

Verlaagde invorderingsrente

Verlengd t/m
31 december 2021

Verlaagde belastingrente

1 oktober 2020

Belastingrente vpb 4%

Verlengd t/m
31 december 2021

Urencriterium zzp’ers versoepeld

1 oktober 2020

Uitstel energiebelasting/ODE

1 oktober 2020

Hypotheekbetaalpauze

Verlengd t/m 31 december 2020
+ maximale termijn 12 maanden

Btw-vrijstelling voor medische
hulpgoederen

Verlengd t/m
31 december 2020

Btw-vrijstelling voor uitlenen
zorgpersoneel

Verlengd t/m
31 december 2020

Btw-nultarief op mondkapjes

Verlengd t/m
31 december 2020

Uitstel administratie gegevens
nieuwe werknemer

Verlengd t/m
31 december 2020

Versoepeling onbelaste
kostenvergoeding

Verlengd t/m
31 december 2020

Overeenkomsten met Duitsland en
België voor grenswerkers

(Intentie) verlengen
t/m 31 december 2020

Vrijstelling kortstondig gebruik
buitenlandse kenteken

1 oktober 2020

Verlengde termijn bpm-teruggaaf voor
taxibranche bij ombouw

1 oktober 2020

Verlengde termijn geldigheid taxatierapport
voor aangifte bpm

1 oktober 2020

Uitstel publicatieplicht financiële
gegevens anbi’s

1 oktober 2020

Netto zorgbonus vrijstellen van
belastingheffing*

Vanaf 1 oktober 2020

Fiscale coronareserve*

31 december 2020

Verlaging gebruikelijk loon dga’s bij
omzetdaling

31 december 2020

Vrijstelling van belastingheffing
TOGS en TVL*

Einddatum nog niet bekend

Vrijstelling Duitse netto-uitkeringen in
verband met corona

31 december 2020

Verhoging vrije ruimte in werkkostenregeling
2020*

31 december 2020

Reiskostenaftrek voor werknemers
zonder vergoeding van werkgever

31 december 2020

Verruimde deblokkering g-rekening

1 januari 2023

Tijdelijke Overbruggingsregeling voor
Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)*

31 mei 2020

*Deze maatregel is vastgelegd via het Belastingplan 2021