Vermogen in 2021 en tips om belasting te besparen

In deze tekst behandelen we de box 3 belasting, het toetsingsvermogen voor de toeslagen en hebben we een aantal tips om belasting te besparen in box 3.

Box 3 vermogen

Maar eerste even, waar hebben we het over. Je moet belasting betalen over het rendement op je vermogen. Het rendement is fictief en wordt door de wetgever bepaald. Over het een deel van het vermogen betaal je geen belasting daarboven betaal je wel belasting. Tot het jaar 2017 was het fictieve rendement altijd 4%, en vanaf 2017 zijn er verschillende rendementen. En hoe hoger het vermogen hoe hoger het fictieve rendement, en hoe hoger… nou ja je snapt het.

De staffel voor 2021 (peildatum 1 januari 2021) per volwassene:

Dat is 0,00% voor vermogen tot 50.000 euro (heffingsvrijvermogen)
Dat is 1,9% voor vermogen tussen de 50.000 en 100.000
Dat is 4,5% voor vermogen tussen de 100.000 en 1 miljoen
Dat is 5,69% voor vermogen boven de 1 miljoen

Het belastingtarief is 31% over het fictieve rendement.

Toetsingsvermogen toeslagen

Uitgezonderd de zorgtoeslag en de kinderopvangtoeslag kennen de toeslagen een vermogenstoets. In de zin dat je recht op toeslag daarvan afhankelijk is, zit je boven de grens dan heb je geen recht op die specifieke toeslag.

Vermogensgrenzen 2021 (peildatum: 1 januari 2021) toeslagen

 

Geen toeslagpartner

Toeslagpartners

Huurtoeslag*

€31.340

€62.680

Zorgtoeslag

€118.479

€149.819

Kindgebonden budget

€118.479

€149.819

*let op heb je medebewoners dan per medebewoner €31.340,- vermogen.

Belasting besparen Box 3

Hieronder volgen tips. Alleen gebruiken wanneer  je vermogen boven de €50.000 is.

Tips: makkelijk te doen

Je moet belasting betalen over je vermogen. Er wordt gekeken naar je saldo op je bankrekening op 1 januari 2021. Dus als het saldo lager is betaal je minder belasting.

Tip 1: Geld uitgeven voor het einde van het jaar: koop die auto, jas of vakantiereis

Tip 2: Geld opnemen voor het einde van het jaar: je mag €534 contant geld hebben per persoon

Tip 3: Verminder je schulden: los kleine schulden af bijv.: je studieschuld, aanslag of credit card.

Tip 4: Geef geld weg: doe een donatie of gift aan een goed doel

Tips: Makkelijk maar wel opletten

Tip 5: Verminder je schulden: los je hypotheek af van je woonhuis (hoofdverblijf).

Let op: er kan een boete zitten op aflossen, check het met je bank.

Tip 6: Doe een schenking

Let op: tot 2.208 euro kun je sowieso aan iedereen onbelast schenken, meer dan moet je de regels nazoeken en schenk niet aan je eigen minderjarige kinderen.

Tip 7: Betaal vooruit: zorgpremie, rente, belastingaanslagen

Let op: je moeten wel erachteraan anders betaal je onverschuldigd.

Tips: Lastige tips wanneer het al december is.

Tip 8: Verkoop je huis na 1 januari 2021. Verkoop je je huis in december dan zal de overwaarde op je bankrekening staan en meegenomen worden in Box 3.

Tip 9: Verhuur je huis niet: verhuur je eigen woning niet t/m 1 januari 2021. Doe je dat wel dan wordt het verhuurde huis meegenomen in Box 3.

Tip 10: Ga een relatie aan: Trouw of ga een geregistreerd partnerschap aan met een arm iemand en verhoog zo je heffingsvrijvermogen.

Tip 11: Beleg via een groenfonds, de overheid heeft een fondsen aangewezen waar een belastingvoordeel is. Let op er zijn maximale vrijstellingen en het vermogen telt wel mee bij de toeslagen. Je moet er wel op tijd bij zijn.

 

Dit zijn de aangewezen fondsen:

 

- ABN AMRO Groenbank bv

- ASN Groenprojectenfonds

- Regionaal Duurzaam 1

- Stichting Groenfonds

- Stichting NOTS RE Investments

- Triodos Groenfonds nv

- Groenwoningen Fonds

 

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overzicht_fonds_belegging_belastingvoordeel_ib2001z2pl.pdf