Corona Maatregelen juni t/m september 2020

De overheid heeft maatregelen genomen om ondernemers van inkomen te voorzien en het ontslag van medewerkers te beperken, dit heeft ze gedaan in kader van de intelligente lockdown. Aangezien het heropen langer, geleidelijk en onder beperkende voorwaarden gaat is ondersteuning ook na mei noodzakelijk. De bestaande regelingen worden verlengd of vervangen.

-NOW wordt verlengd onder extra voorwaarden.

-TOGS wordt vervangen door TVL MKB (tegemoetkoming vaste lasten MKB)

-TOZO wordt verlengd onder extra voorwaarden

-Uitstel belastingbetaling wordt verlengd onder extra voorwaarden.

 

NOW (loonkomsten dekking)

Een verlening van de bestaande regeling, omzet daling in de periode juni, juli en augustus. De opslag wordt verhoogd van 30% naar 40%. Referentie loon maand is maart. Ontslagen medewerkers worden wel in aftrek genomen maar er is geen boete. Werkgevers die NOW aanvragen worden gestimuleerd om de werknemers om te scholen.

TVL MKB (tegemoetkoming vaste lasten MKB)

De getroffen sectoren kunnen wanneer er een omzet daling is van minimaal 30% een bedrag ontvangen van maximaal 50.000 ter dekking van vaste materiĆ«le kosten (huur, onderhoud, leasekosten, verzekering...) voor maanden juni, juli, augustus en september.

TOZO

De TOZO wordt verlengd. Aanvulling op het inkomen tot het sociaal minimum tot eind augustus. Het inkomen van de partner telt mee, het gaat dus om een aanvulling van het totale inkomen van een huishouding.

Uitstel belasting betaling

Ondernemers krijgen uitstel van betaling van drie maanden wanneer daar een verzoek voor wordt gedaan. Langer dan drie maanden uitstel kan onder voorwaarden. De voorwaarden hebben de bedoeling om het geld ook echt in het bedrijf te houden.