Ondernemen tijdens de lockdown: steunmaatregelen per 15 december 2020

De lockdown die op 14 december werd afgekondigd heeft grote gevolgen voor veel ondernemers. Naast de horeca, sluiten nu onder andere de niet essentiële retail, cultuur- en sportsector de deuren. Premier Rutte beloofde in zijn toespraak dat de overheid zal doen wat ze kan om de ondernemers die hierdoor geraakt worden te steunen. Maar wat betekent dat nu concreet? Je leest het hieronder.

 

***Update januari 2021: Naar aanleiding van het voortduren van de lockdown heeft het kabinet in 2021 aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te steunen. Voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 is er €7,6 miljard extra vrijgemaakt voor diverse verruimingen van het pakket. Deze zijn aan onderstaand artikel toegevoegd.***

 

Uitbereiding NOW

In verband met de nieuwe lockdown is de aanvraagperiode voor NOW opnieuw opengesteld van 15 december tot 27 december 2020. Met deze steunmaatregel kunnen loonkosten voor werknemers drie maanden voor 80% worden vergoed. Ondernemers kunnen voor NOW in aanmerking komen als zij drie aaneengesloten maanden een omzetverlies van minimaal 20% verwachten te hebben door coronamaatregelen. Ben je ondernemer, is je bedrijf getroffen door de lockdown en wil je aanspraak maken op een tegemoetkoming in loonkosten? Bij het UWV vraag je een voorschot aan. Achteraf wordt deze verrekend met de definitieve tegemoetkoming. Het UWV voorziet in rekenhulpen waarmee je kunt inschatten hoe hoog de definitieve tegemoetkoming wordt en je je omzetverlies kunt uitrekenen. Algemene informatie over NOW vind je hier.

**Uitbereiding steunpakket januari 2021: de NOW is verhoogd van 80% van het loon, naar 85%.**

 

Aanpassing TVL (tegemoetkoming vaste lasten)

Nog voor de lockdown, op 9 december werd een aanpassing van de TVL bekend gemaakt. Het subsidiepercentage bij de TVL wordt aangepast. In het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 is deze tussen de 50 en 70%. De hoogte van het percentage in de tegemoetkoming in vaste lasten is afhankelijk van je omzetverlies.

**Uitbereiding steunpakket januari 2021: De voorwaarden voor het toegekend krijgen van TVL zijn versoepeld en de maximale vergoeding stijgt naar 85% procent van de vaste lasten. Het minimale subsidiebedrag voor kleine ondernemers gaat van €750 naar €1500. Het maximale subsidiebedrag voor het midden- en kleinbedrijf gaat van €90.000 naar €330.000 en voor niet-MKB naar €400.000.

Op 24 februari 2021 werd bekend dat het kabinet de maximumbedragen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten verder verhoogt naar 550.000 euro per kwartaal van voor het midden- en kleinbedrijf en 600.000 euro voor grote bedrijven. Deze maatregel omvat de eerste twee kwartalen van dit jaar.**

 

Gebruik maken van Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)

Als je als ondernemer getroffen wordt door de lockdown kun je aanspraak maken op de reeds bestaande Tozo 3 regeling. Tozo voorziet ondernemers van inkomensondersteuning voor levensonderhoud. Als jouw huishoudinkomen onder het sociaal minimum valt vult Tozo deze aan. Daarnaast kun je met Tozo 3 in aanmerking komen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal 10.157 euro. Tozo 3 vraag je aan in je woongemeente.

**Aanpassing januari 2021: de voorgenomen vermogenstoets die het kabinet per 1 april wilde toepassen alvorens Tozo uit te keren, komt te vervallen.**

 

Goed om te weten

Tot slot kunnen onderstaande regelingen je als ondernemer wat extra financiële ruimte geven.

 • Zo is het goed om te weten dat je tot en met 31 maart 2021 bijzonder uitstel van belasting aan kunt vragen, of een al lopend uitstel kunt verlengen. Per 1 april 2021 eindigt dit bijzonder uitstel van betaling. Voor terugbetaling van de opgelopen belastingschuld krijg je ruim de tijd; je mag hier maximaal 36 maanden over doen.
 • Als je minder winst maakt dan verwacht, kun je daarbij direct minder belasting betalen door je voorlopige aanslag te wijzigen. Dit doe je via Mijn Belastingdienst.
 • Ben je ZZP-er en haal je door corona het urencriterium van 1.225 uur per jaar niet? Dan zal de Belastingdienst er toch vanuit gaan dat je deze minimum hoeveelheid uren hebt gewerkt. Zo houd je recht op de ondernemersfaciliteiten.
 • Vergoed je reiskosten voor thuiswerkend personeel? Dan kun je daar tot 31 december 2020 mee doorgaan zoals je deed vóór corona. Vooralsnog loopt deze regeling per 1 januari 2021 af. Houd de site van de Belastingdienst in de gaten om na te gaan in hoeverre je de reiskostenvergoeding per 1 januari moet aanpassen.
 • Belastingvrij schenken en corona: in januari werd bekend dat het bedrag dat in 2021 belastingvrij geschonken mag worden, tijdelijk verhoogd wordt met €1.000,-. Lees hier tot welk bedrag er belastingvrij geschonken mag worden in 2021.

 

**Overige aanvullingen op het steunpakket: update januari 2021**

 • De voorraadvergoeding voor de detailhandel wordt verlengd en verhoogd. Per 24 februari 2021 stijgt de subsidie voor winkeliers die hun deuren moeten sluiten van maximaal 200.000 naar 300.000 euro.
 • Er komt een garantiefonds voor evenementen.
 • Er worden diverse belastingmaatregelen onderzocht en ingevoerd om werkgevers tegemoet te komen, bijvoorbeeld met betrekking de vergoeding van thuiswerkkosten en reiskosten.
 • Er wordt een aparte regeling ingevoerd voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. Zij kunnen nu onder andere ook aanspraak maken op de TVL-subsidie.
 • Loonheffingen: vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever wordt in 2021 tijdelijk verhoogd van 1,7% naar 3%. Onder voorwaarden mag de aanmerkelijk belanghouder het gebruikelijk loon ook in 2021 verlagen bij omzetdaling. Ook geldt de versoepeling van administratieve verplichtingen loonheffingen tot 1 juli 2021.
 • Het kabinet verlengt het bijzonder uitstel van betaling voor ondernemers tot 1 juli 2021.

 

Bron afbeelding: Rijksoverheid.nl

Meer informatie lockdown

Naast bovengenoemde regelingen zijn er meer toegespitste steunmaatregelen voor ondernemers. Het strekt te ver deze hier helemaal uit te werken. Daarbij hollen de regelingen achter de dalingen en stijgingen op de coronacurves aan, en zijn ze daardoor onvermijdelijk onderhevig aan snelle veranderingen. Via rijksoverheid.nl, uwv.nl, belastingdienst.nl en kvk.nl  blijf je op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen.
Wil je weten waar je als ondernemer aanspraak op kunt maken? De Kamer van Koophandel heeft een regelingencheck gemaakt waarmee je aan de hand van een aantal vragen kunt zien of je als ondernemer recht hebt op steunregelingen. Val je (deels) tussen wal en schip met betrekking tot coronasteun? Op deze site kun je je melden. Wil je teruglezen hoe coronasteun vanaf 1 oktober wordt vormgegeven? Je vindt hier informatie over de belangrijkste maatregelen. Hier vind je informatie over het steunpakket vanaf maart 2020.

**Update 2021: check de site van de Rijksoverheid voor een gedetailleerd overzicht van de uitbereiding van de steun zoals aangekondigd in de persconferentie van 21 januari 2021.**