Verdwijnen van de VAR, de Modelovereenkomst en de artiestenregeling

Voor artiesten en beroepssporters bestaat een speciale regeling in de loonheffing. Die regeling heet de artiestenregeling. Kern van de regeling is dat een artiest of sporter een fictieve dienstbetrekking heeft voor alle opdrachten die hij of zij aangaat. Dit heeft tot gevolg dat een opdrachtgever verplicht is loonheffingen en premies volksverzekeringen in te houden.

Manier van uitbetalen
De opdrachtgever heeft  dus de verantwoordelijkheid heeft om loonheffingen en premies volksverzekeringen in te houden en af te dragen aan de belastingdienst. Veel artiesten willen niet dat er een inhouding plaats vindt op een uitbetaling. Zij willen dat niet omdat ze vinden dat de vergoeding geen loon is maar een kostenvergoeding óf dat zij op factuurbasis willen worden uitbetaald.

VAR WUO
De fictieve dienstbetrekking is dwingend en  niet zomaar ter zijde te schuiven, zelfs niet als je als artiest factureert aan een opdrachtgever. Het was toegestaan om te factureren als artiest als je een VAR had en om precies te zijn de VAR WUO (winst uit onderneming). Deze VAR gaf de opdrachtgever een vrijwaring van de plicht om loonheffingen en premies in te houden. Per 1 mei 2016 is de VAR afgeschaft, de vraag is hoe artiesten nu beloond kunnen worden?

Nieuwe regeling
Per januari 2016 is opgenomen, zie hier, dat je als artiest kunt stellen dat je geen artiest bent conform de Wet. Dat betekent dat er geen inhouding hoeft plaats te vinden. Dit doe je door voorafgaande aan de betaling schriftelijk melding te maken van de wens dat er geen inhouding plaats vindt. De tekstvoorstellen kunnen per brief, contract of email overeengekomen worden. Voorbeelden van teksten kun je hier vinden. 

Vraag een antwoord:

1. Heeft dit tot gevolg dat nu ook niet ondernemers gebruik kunnen maken van deze mogelijkheid om een gage/loon/vergoeding bruto te laten uitkeren?  

Ja, aangezien er verder geen eisen wordt gesteld is het ook van toepassing op niet ondernemers.

2. Moeten ondernemers dan nog wel facturen?

Ja want je bent ondernemer en je moet daarom ook btw in rekening brengen.

3. Als de opdrachtgever geen inhouding hoeft te doen is dan nooit sprake van een dienstbetrekking?

Let op dat ook artiesten een gewone dienstbetrekking kunnen hebben. Het buitenwerking stellen van de artiestenregeling heeft daarop geen gevolg.

4. Als ik een korte klus doe hoef ik nu geen belasting te betalen?

Ook in het ‘oude’ systeem moest je belasting betalen alleen betaalde een opdrachtgever een voorheffing.

5. Wat moet een opdrachtgever doen als hij/zij betalingen doet zonder inhouding?

In principe moet een opdrachtgever de betalingen doorgeven aan de belastingdienst middels IB47 formulier ‘uitbetaling aan derden”. 


Week van de Wolf
Ben jij artiest en heb je vragen over de modelovereenkomst? Kom dan naar onze week van de Wolf. Aanmelden kan via deze link