Wat is de startdatum van mijn onderneming?

Ben jij bezig met het starten van je eigen onderneming? Te lang wachten met inschrijving in de Kamer van Koophandel brengt nadelen met zich mee. Wacht niet te lang en lees hier waar je rekening mee kunt houden.

Inschrijving Kamer van Koophandel
Je hebt een bedrijfsidee en misschien al wat klanten. Na het brainstormen over je businessplan en de aanpak van je onderneming, is het tijd je in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). De datum van inschrijving van je onderneming bij de Kamer van Koophandel is vaak een heugelijk moment. Het is immers de dag waarop je je onderneming officieel maakt en dit moment wordt door veel mensen feestelijk gevierd.

De inschrijving van je onderneming is niet alleen de officiële start van je onderneming. De gekozen startdatum van je onderneming is ook het moment waarop jij officieel als ondernemer wordt beschouwd door de fiscus. Dit heeft gevolgen voor de aftrek van kosten en de ondernemersaftrek.

Startdatum
De datum waarop je je inschrijft in het Handelsregister is voor de medewerkers van de Kamer van Koophandel vaak ook de officiële startdatum van je onderneming. Terwijl de werkelijke startdatum van je onderneming niet persé gelijk hoeft te zijn aan de datum van inschrijving. Meestal ben je namelijk al langer bezig met het opstarten van je onderneming en komt het besluit je in te schrijven bij de Kamer van Koophandel als je wat verder gevorderd bent in het proces.

De medewerkers van de KvK gaan er vaak wel vanuit dat de datum waarop je je komt inschrijven de startdatum van je onderneming is. Als je wilt dat de startdatum van je onderneming eerder is dan de dag van inschrijving bij de KvK, dan dient aangetoond te worden dat je al eerder gestart bent. Dit kan bijvoorbeeld door documenten te overleggen waaruit blijkt dat je al even bezig bent met het opstarten.

Zelfstandigenaftrek
Als je een eenmanszaak of V.O.F. start en je werkt op jaarbasis meer dan 1.225 uur aan je onderneming, dan heb je recht op de zelfstandigenaftrek. In de eerste drie jaar heb je ook recht op startersaftrek. De zelfstandigenaftrek en startersaftrek tezamen kunnen je een maximaal belastingvoordeel van ongeveer 4.500 EUR opleveren.

Het kan dus lonen om hiermee rekening te houden als je je wilt inschrijven in het Handelsregister. Zo maakt een startdatum van bijvoorbeeld 1 oktober of 1 november het lastig om aannemelijk te maken dat je 1.225 uur hebt gewerkt aan je onderneming in dat jaar. Terwijl dit wel het geval kan zijn, maar je je pas later in het jaar hebt ingeschreven en de startdatum gelijk is gebleven aan de datum van inschrijving in het Handelsregister.

Wij raden je daarom aan direct vanaf de start van je eerste ideeën een urenregistratie bij te houden en de documentatie waaruit je ondernemersactiviteiten blijken te bewaren.

Kostenaftrek
De kosten van je onderneming die je voor de inschrijfdatum van de Kamer van Koophandel maakt zijn aftrekbaar tot ongeveer drie maanden voor je inschrijving. Kosten voor deze datum kunnen alleen als zakelijke kosten worden meegenomen als je kunt aantonen dat dit 100% zakelijke kosten zijn. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan kosten voor het afsluiten van een zakelijke bankrekening of kosten voor hulp bij het schrijven van je ondernemingsplan.

Wil jij advies over je startdatum bij de Kamer van Koophandel of heb je hier vragen over? Neem dan gerust contact met ons op.