Overzicht steunpakket corona kwartaal 4 2021

Terwijl niemand erop zat te wachten, zagen we in november 2021 tóch wederom allemaal hoe er een nieuwe set coronamaatregelen werd afgekondigd. Een kleine pleister op de wonde: Naar aanleiding van deze maatregelen werd beloofd dat er een steunpakket vorm zou krijgen om de grootste financiële klappen voor ondernemers op te vangen. Terwijl regelingen als Tozo, Togs en Tonk inmiddels zijn gesloten, worden nieuwe regelingen getroffen en (vooral) eerdere regelingen verlengd. Hieronder zetten we kort en bondig uiteen welke regelingen dit zijn, voor wie ze gelden, per/tot wanneer ze lopen en hoe je er aanspraak op kunt maken.

Steunpakket corona 2021 Q4
Overzicht financiële tegemoetkomingen 

1. Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

 • Wat?
  Subsidie voor vaste bedrijfslasten.

 • Voor wie?  
  Alle ondernemers waarvan de omzet minimaal 30% daalde door corona. Check ook de aanvullende voorwaarden voor TVL.

 • Wanneer?
  Vierde kwartaal 2021.

 • Waar?
  Ten tijde van dit schrijven (8 december 2021) wacht de gewijzigde TVL-regeling bij de Europese Commissie op goedkeuring. TVL Q4 2021 opent zodra de Europese Commissie de regeling heeft gewijzigd en goedgekeurd. De aanvraag is in voorbereiding op RVO.nl, alwaar de subsidie ook aan te vragen is.

Let op: Met het besluit (november 2021) TVL voor het vierde kwartaal van 2021 beschikbaar te stellen, vervalt de eerder aangekondigde (en minder uitgebreide) VLN-subsidie. Kwam je in aanmerking voor VLN? Dan voldoe je ook aan de voorwaarden van TVL Q4 2021.

2. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW5)

 • Wat?
  Tegemoetkoming in de loonkosten.

 • Voor wie?
  Werkgevers die structureel omzetverlies hebben en voldoen aan de voorwaarden. Anders dan eerder NOW regelingen, is NOW5 ook aan te vragen door starters.

 • Wanneer?
  NOW5 heeft betrekking op de periode van 1 november tot en met 31 december 2021.

 • Waar?
  NOW5 (zevende aanvraagperiode) is vanaf december 2021 aan te vragen via het UWV. Tijdens dit schrijven (8 december ’21) is het loket voor de zevende aanvraagperiode nog niet geopend.

3. Belastingmaatregelen

 • Wat?
  Voortzetting van diverse maatregelen, waaronder bijzonder uitstel van betaling belasting, verlaging van voorlopige aanslagen, een verruimde werkkostenregeling en een verlaging van de rente.

 • Voor wie?
  Ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen en in Nederland belasting betalen.

 • Wanneer?
  De verlengde maatregelen gelden in ieder geval tot einde 2021 (update 1 februari 2022). De invorderingsrente blijft tot 1 juli 2022 verlaagd naar bijna 0%. Dit was januari 2022. De terugbetaling van de belastingschuld start nog steeds vanaf 1 oktober 2022. Ondernemers krijgen dan 5 jaar de tijd om de belastingschuld af te lossen.

 • Waar?
  Check de site van de Belastingdienst voor een uitgebreid overzicht van maatregelen en aanvraagprocedures.

4. Financierings- en kredietregelingen

5. Branche-specifieke coronaregelingen

Tot slot stelt de overheid ook in het laatste kwartaal financiële middelen en mogelijkheden beschikbaar met een aantal sector- en branche specifieke maatregelen.

 • Land- en tuinbouw
  Zo is voor land- en tuinbouwbedrijven gelijke behandeling met andere bedrijven die TVL-steun ontvangen niet mogelijk. Daarom is besloten om de als alternatief hiervoor in het leven geroepen regeling Ongedekte Vaste Kosten (OVK) in het steunpakket corona van het vierde kwartaal voort te zetten. Informatie en de aanvraag OVK vind je hier

 • Culturele- en creatieve sector
  Ook is er in kwartaal 4 van 2021 financiële steun voor de culturele sector en evenementen die vanwege de nieuwe coronamaatregelen niet kunnen doorgaan. De verschillende maatregelen vind je in dit overzicht op de website van de Rijksoverheid.

 • Amateursport
  Veel amateursportorganisaties ondervinden negatieve financiële gevolgen van de nieuwste (en eerdere) maatregelen. Daarom is er specifiek voor de sportsector een steunpakket voor amateursportorganisaties. Dit pakket bestaat onder andere uit –een voortzetting van- de tegemoetkoming voor verhuurders van sportaccommodaties (TVS), een uitkering voor exploitanten van ijsbanen en zwembaden (SPUK IJZ) en een tegemoetkoming amateursportorganisaties (TASO)

Steunpakket corona: Meer weten?

Als ondernemer die gevolgen ondervindt van de coronacrisis is het belangrijk dat je goed op de hoogte bent van de financiële mogelijkheden en actuele regelingen die op jou van toepassing zijn. Een goed beginpunt hierin is de Startpagina van de Belastingdienst voor financiële regelingen naar aanleiding van corona, of de regelingencheck voor ondernemers van de Kamer van Koophandel. Statistieken en cijfers van de gevolgen van ruim anderhalf jaar corona kun je terugvinden bij het CBS.