VAR stopt, vanaf 1 januari 2016 de Modelovereenkomsten

De VAR (verklaring arbeidsrelatie) heeft in de loop van tijd twee belangrijke nadelen gekregen voor de inspecteurs van de Belastingdienst. Enerzijds gaf de verklaring aan de opdrachtgever een vrijwaring voor inhoudingsplicht en tevens de verantwoordelijkheid voor de afdracht van werknemersverzekeringen. Anderzijds gaf de VAR de ondernemer een betere bewijspositie in discussies rondom ondernemerschap en de daarbij behorende fiscale aftrekposten.

Om die twee problemen het hoofd te bieden moest de VAR veranderen en de daarmee samenlopende garantie worden beëindigd. In 2015 is het niet gelukt om de opvolger van de VAR -  de BGL - door te voeren door verzet in de kamer en bij ondernemers en werd de VAR in 2015 nog voortgezet. Daaraan komt nu een einde door de introductie van de modelovereenkomst ter vervanging van de VAR. Dit is wet geworden met de naam: Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA).

Hoe werkt het?

De Belastingdienst controleert een opdrachtovereenkomst aan de hand van de ondernemersfeiten. Zowel opdrachtgever en opdrachtnemer moeten instemmen met de inhoud van de overeenkomst en deze accepteren. De Belastingdienst geeft akkoord op de overeenkomst.

En wat nu?

Bij het niet nakomen van de inhoud van de overeenkomst kan de Belastingdienst de opdrachtgever aansprakelijk stellen en tot eventuele navordering van heffingen overgaan. Het is van belang dat een opdrachtgever goed controleert of de inhoud van de overeenkomst wordt gevolgd. Het is duidelijk uit de behandeling in de tweede kamer dat de (financiële) verantwoordelijkheid daarvoor in de eerst plaats bij de opdrachtgever ligt.

Modelovereenkomst of een advies nodig? Neem gerust contact met ons op.